Predstavitev »Začasna raba in oživljanje zapuščenih gradbišč«

V četrtek, 18. 6. 2015, ob 18:00 vabljen/-a v INFOPEKO na predstavitev dobrih praks participatorne demokracije »Začasna raba in oživljanje zapuščenih gradbišč«.

Rok prijave je 17. 6. 2015 na infopeka@infopeka.org ali 02 300 68 50, 041 481 24.

To, da je iz kakršnekoli uporabe za dalj časa izvzet del mestnega prostora, kot v primeru mirujočih gradbišč, ima za delovanje in razvoj mesta nekaj precej neugodnih posledic. Osiromašeno je lokalno gospodarstvo, povečujejo se stroški za vzdževanje komunalne infrastrukture, poslabša se družbena povezanost, mnogo težje pa je tudi vzdrževanje širšega območja okoli gradbišč, saj so prebivalci in uporabniki prostorov njegovi ključni skrbniki. Kot najbolj obetavna rešitev za mirujoča gradbišča se je v zadnjem desetletju ali dveh izkazala začasna raba prostora. Pojavi se kot vmesno stanje, dokler se ne vzpostavi predvidena nova raba, in je praviloma časovno omejena. Primeri začasne rabe prostora so pogosto primeri samoorganiziranih in skupnostno naravnanih pobud, pa naj si bo s področja kulture, športa, vrtnarjenja itn. Začasna raba tako izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, s čimer pomembno vpliva na vznik in uresničitev posameznih pobud ter na dvig kakovosti in pestrosti življenja v mestnih četrtih.

Predstavitev izvaja Marko Peterlin:

– Marko Peterlin je arhitekt in urbanist zaposlen na Inštitutu za politike prostora (IPoP). Na Ministrstvu ta okolje in prostor v Ljubljani se je ukvarjal z evropskimi prostorskimi politikami ter s strateškim prostorskim načrtovanjem predvsem v povezavi s prometnim načrtovanjem. Skozi delo na IPoP med drugim spodbuja sodelovanje javnosti in mreženje neodvisnih akterjev na področju urejanja prostora in promoviranja trajnostne mobilnosti.

Pekarna Magdalenske mreže delavnico izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnost Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov