Mednarodna konferenca Participatorni mediji v participativni družbi

V petek, 13. 2. 2015, te vabimo na tretji dan mednarodne konference “Participatorni mediji v participativni družbi”, ki jo organizira Društvo za podporo radiu MARŠ in Zavod Mariborski radio Študent. Program tretjega dne, ki bo potekal v okviru projekta Ubrana skupnost, katerega partnerica je tudi Pekarna Magdalenske mreže, se bo posebej osredotočal na participacijo v odločevalskih procesih. Na tretji dan konference, ki bo potekala v Mariboru, Tkalski prehod 4, se lahko prijavite najkasneje do 12. 2. 2015, na naslov: matic@radiomars.si.

Večja aktivna participacija državljanov v neposrednih oblikah vključevanja zahteva povezovanje in skupno prepoznavanje ter reševanje problemov, s tem pa skupno izboljševanje okolja, v katerem živimo ter višanje kvalitete življenja v mestu. Povezovanje praks neposredne demokracije z javno upravo je izziv, s katerim se vsakodnevno srečujemo. Na konferenci bomo s pomočjo pobude »Odločaj o mestu« in izkušenj iz tujine (Citizens Foundation, Reykjavik, Islandija) opozorili, da se morajo odločitve odvijati med vsemi subjekti, ki so zainteresirani za sodelovanje (pri političnem odločanju) in ne zgolj tistimi, ki imajo formalne, torej ustavno ter zakonsko opredeljene, odločevalske pristojnosti in pooblastila za to.

Maribor je ena izmed prvih občin, ki razmišlja o uvedbi novih, v Sloveniji še neobstoječih, demokratičnih mehanizmov, kot je participatorni proračun. Zaradi tega verjamemo, da bodo gostje in govorci predstavitev na konferenci aktivno pripomogli z uvedbi teh mehanizmov.

PROGRAM KONFERENCE:
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora – IPOP, Ljubljana, Slovenija
9.45–11.00: Sodelovanje javnosti v urejanju prostora


Predstavitev bo najprej uokvirila pričakovanja glede sodelovanja javnosti v urejanju prostora, v nadaljevanju pa prikazala razvoj in okoliščine sodelovanja javnosti pri nas ter težave, ki jih sedanje stanje povzroča za razvoj mest in prostorski razvoj nasploh. Proti koncu bo v predstavitvi izpostavljenih nekaj pomembnih nastavkov, ki kažejo na izboljšanje stanja v bodoče.

Maja Šušteršič, Iniciativa Mestni Zbor (IMZ), Maribor, Slovenija
11.00–12.30: Interesi za participacijo – študijski primer Iniciative mestni zbor (IMZ)


V času vedno večjega nezadovoljstva s konvencionalnimi formami demokratične participacije in upadanjem udeležbe državljanov in občanov se vselej pojavlja obtožba o apatiji ljudi in domnevni nepripravljenosti sodelovanja v demokratičnih procesih. Ali je ta obtožba resnična? Vsekakor, če bi teorija o apatičnosti držala, nikoli ne bi vzniknilo samoorganizirano gibanje Iniciativa Mestni Zbor, ki v Mariboru že dve leti na novo riše sliko političnega udejstvovanja. Medtem ko se število zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti približuje 400 in gibanje pridobiva na kompleksnosti, strokovnosti in širini naslovljenih tem, bi se zdelo, da je odgovor na vprašanje apatičnosti negativen. Kako je gibanje nastalo, kako deluje, kaj motivira udeležence, kako zasledujejo cilje, kako se politične strukture odzivajo na pobude in zahteve in kaj so razvojni potenciali gibanja, se bo poskušalo odgovoriti v predstavitvi.

Matic Primc, projekt Ubrana Skupnost, pobuda Odločaj o mestu, Maribor, Slovenija
12.50–14.30: Participatorni proračun kot orodje participacije občanov

Predstavljeni bodo temeljni pogoji vzpostavitve instituta »Participatorni proračun«, pojasnjeni predvideni učinki, ki bi jih uvedba participatornega proračuna prinesla Mariboru, in varovalni mehanizmi, ki preprečujejo vmešavanje političnih akterjev v voljo prebivalcev. Orisali bomo korake, ki bi bili potrebni, da se participatorni proračun v Mariboru udejanji.

Gunnar Grimsson in Róbert Viðar Bjarnason, Citizens Foundation, Reykjavik, Islandija
16.00–17.30: Dobre prakse participacije in možnosti za razvoj

Citizen Foundation že od leta 2008 razvija metode s katerimi bi zvišala stopnjo demokratičnosti in povečala participacijo civilne družbe. Ko je postalo jasno, da se udeležba v tradicionalnih oblikah demokratične participacije v razvitih državah vedno bolj zmanjšuje, so participacijo skušali približati državljanom, jo narediti bolj zanimivo in uporabno. Posebno pozornost so posvečali participaciji mladih.

Plenum
17.45–19.00: Priporočila odločevalcem za uvedbo učinkovitega orodja vključevanja občanov

Zaključni plenum bo namenjen začrtanju smernic za izvajanje participatornega proračuna v Mariboru. Predlog participatornega proračuna, ki ga je pripravila pobuda Odločaj o mestu, je skupaj z vsemi pravilniki in predlogi sprememb statuta MOM in pregledan s strani ustavnih pravnikov, že skoraj eno leto pripravljen, a odgovorni še niso našli časa zanj. Ne glede na to bomo občanke in občani s strokovnjaki za participacijo iz drugih delov Slovenije in iz tujine na plenumu pripravili konkretne smernice izvajanja participatornega proračuna v Mariboru, da ga bomo, ko bo ta enkrat potrjen tudi s strani Mestnega sveta, začeli čim prej in čim bolj učinkovito izvajati. Posebej se bomo osredotočili na specifike lokalnega okolja, upoštevali primere dobrih praks iz tujine, njihove izkušnje in napake, iz katerih so se marsikaj naučili.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov