Strukturiran dialog z mladimi: stanovanjska problematika mladih

V okviru cikla »Beremo s teto Roso«, ki je namenjen celostnemu razumevanju delovanja družbenega sistema, v katerem živimo, in spodbujanju nekonveniconalne politične participacije med mladimi, te v sredo, 17. 12. 2014, med 16:00 in 20:00 vabimo na strukturiran dialog na temo stanovanjske problematike mladih. Rok prijave je torek, 16. 12., prijavite se lahko na: infopeka@infopeka.org.

Čeprav je potreba po stanovanju ena temeljnih človekovih potreb in čeprav je pravica do stanovanja ustavna pravica, je bilo področje reševanja stanovanjskih problemov v preteklih desetletjih prepuščeno tržnim principom, ki so privedli do nevzdržne in netrajnostne situacije na tem področju.

V uvodu bomo skupaj s predstavnikoma Študentske Iskre, Matejo Kolarič in Izidorjem Ostanom Ožboltom, osvetlili to problematiko s teoretičnega vidika in na tlorisnih diagramih predstavili glavne razlike med načini organizacije in funkcijami bivanjskih kompleksov (stanovanj z okolico in prostorsko infrastrukturo) skozi čas ter to navezali na družbene vloge v kapitalističnem produkcijskem sistemu. Predstavnici Centra alternativne in avtonomne produkcije, Karolina Babič in Staša Dabič Perica, pa bosta nato izvedli delavnico, skozi katero bosta predstavili alternativne rešitve za reševanje stanovanjske problematike v obliki stanovanjskih kooperativ. Stanovanjske kooperative namreč v različnih modelih in oblikah ponujajo alternativo skozi princip povezovanja posameznikov in družin (iskalcev stanovanj) z namenom, da povezani v sodelovanju najdejo primerno stanovanjsko rešitev, ki je ekonomsko vzdržna, ki nudi višjo kvaliteto bivanja, ki spodbuja skupnostno delovanje, ki je prijazna do okolja in ki nudi visoko stopnjo socialne varnosti.

Po delavnici bodo udeleženci, oboroženi z informacijami in znanjem, oblikovali ukrepe, ki jih bodo posredovali odločevalcem na Uradu za gospodarske dejavnosti MOM, Sektorju za zdravstveno in socialno varstvo MOM, Uradu za kulturo in mladino MOM, Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu MOM in Uradu RS za mladino.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov