Predstavitev publikacij: »Anarhizem: onkraj obstoječega« in »Spremeniti vse«

V soboto, 29. 11. 2014, bo ob 19. uri v  Knjižnici tete Rose (MISC INFOPEKA) potekala predstavitev nove številke Časopisa za kritiko znanosti »Anarhizem: onkraj obstoječega« in prevoda publikacije ameriškega anarhističnega kolektiva Crimethinc »Spremeniti vse«. Vabljen/-a na anarhistično izobraževanje in pogovor z avtorji in avtoricami publikacij.

Anarhistke in anarhisti so v zadnjih petnajstih letih soakterji vseh ključnih antisistemskih protestov in neavtoritarnega organiziranja od spodaj v Sloveniji in po svetu. Orodja, ki jih družbena gibanja uporabljajo v boju proti kapitalu in dominaciji (od metod direktne akcije do plenumske neposredne demokracije), tako ali drugače resonirajo z anarhističnimi idejami. Mišljenje anarhizma se zato vse bolj vzpostavlja kot nujen predpogoj za razumevanje kartografije sodobnih družbenih konfliktov in emancipatornih bojev. Tematska številka je tako posvečena praksi in misli anarhizma v vseh njegovih kontradiktornostih in prelomih.

Kot rdeča nit se skozi številko odpira predvsem vprašanje, ki si ga gibanje zastavlja že vrsto let: kako se lahko anarhisti organizirajo na neavtoritaren in neodtujen način, ki bo hkrati omogočal transfer znanja in izkušenj ter omogočal učinkovito vključevanje in vplivanje na ključne družbene boje sodobnosti. Zdi se, da je zato nujno ne le odpirati politični prostor, kjer se anarhistične ideje in metode lahko širijo med ljudmi, temveč tudi izumljanje novih metodologij boja in reflektiranja sodobnosti in preteklosti. V tem duhu avtorice in avtorji v pričujoči številki med drugim tudi prvič na enem mestu popisujejo zgodovino anarhistične misli na slovenskem govornem prostoru od 19. stoletja do danes.

Prispevki so hkrati opis, analiza in samokritika ne le družbe, temveč tudi anarhističnega gibanja. V tem smislu je potrebno številko razumeti kot povabilo h kolektivni diskusiji o možnosti preseganja obstoječega stanja in premisleka o možnih alternativah vsesplošnega družbenega opustošenja.

Avtorice in avtorji prispevkov: Joseph Baruch, CrimethInc. Ex-Workers Collective, Valter Cvijić, Adin Crnkić, Tim Dobovšek, David Graeber, Daniel Guérin, Peter Korošec, Gabriel Kuhn, Johann Most, Saul Newman, Michael Schmidt in Lucien van der Walt, Deric Shannon in J Rogue, Daša Tepina, Lana Zdravković, Mile Zukić.

Na dogodku bo predstavljen tudi nov prevod mednarodnega anarhističnega poziva k akciji Spremeniti vse. Konec novembra 2014 bo hkrati v 20 jezikih po vsem svetu (tudi v slovenščini) izšla nova publikacija z naslovom Spremeniti vse ameriškega anarhističnega kolektiva Crimethinc. Pri tem projektu sodeluje tudi Federacija za anarhistično organiziranje (Slovenija/Hrvaška). V publikaciji na 48 straneh v duhu globalnih vstaj razmišljajo, zakaj je potrebno za resnično spremembo družbenega reda prenehati uporabljati obstoječe oblike razmišljanja in pozivajo k oblikovanju novih oblik boja.

V tekstu se avtorji ukvarjajo z vprašanjem, kako lahko ljudje začnejo odločati o vseh vidikih njihovih življenj, osvetljujejo, zakaj avtoritarne strukture v družbi ne morejo rešiti krize, ki jo kreirajo in razmišljajo o tem, kako se lahko individualni upor spremeni v kolektivno moč boja za popolno osvoboditev.

Na dogodku bo po promocijski ceni 10 EUR na voljo nova številka ČKZ “Anarhizem: onkraj obstoječega”, brezplačno pa sveža in dvojna številka publikacije širšega anarhističnega gibanja “Anarhistka”, ki jo izdaja Založba Avtonomija v okvirih Federacije za anarhistično organiziranje.

Organizatorji: Tovarišija anarhistov in anarhistk Maribor (TAAM) v sodelovanju s Pekarno Magdalenske Mreže.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov