Umetnost bivanja ali kako najti streho nad glavo?

V torek, 18. 11. 2014, te ob 19. uri vabimo v Vetrinjski dvor na predstavo gledališko-aktivistične skupine »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj, v kateri bodo obravnavali problematiko javnih prostorov, ki samevajo in propadajo.

»Potrebujemo premik, ki bi dijake in študente iztrgal iz pasivnosti v šolskem procesu in jih aktiviral za raziskovanje možnosti znotraj mesta Maribor. Mladi bi morda na tak način spoznali, da »se da« tudi doma in ne samo v tujini. Z aktivno participacijo in omogočanjem, upoštevanjem ter podporo mladih idej in aktivnosti bi mladi našli svoj prostor v Mariboru in se tako počutili kot del mesta, na katerega so lahko ponosni.«

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj je gledališko-aktivistična skupina, ki z gledališčem zatiranih in zakonodajnim gledališčem išče načine spreminjanja družbe. V forumski predstavi Umetnost bivanja obravnavamo problematiko javnih prostorov v lasti občine, ki samevajo in propadajo. Na drugi strani pa mladim, ki imajo željo po kreativnem delovanju, soustvarjanju in sooblikovanju mesta, manjka infrastruktura in prostori za aktivno ustvarjanje.

Nastopajo: ekipa Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj
Mentorica: Barbara Polajnar
Produkcija: Pekarna Magdalenske mreže
Facebook

Projekt Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj je nastal iz potrebe, da mladi razmislimo, kaj je politično, kako se aktivno udejstvovati in vključevati v družbo ter zakaj je to nujno potrebno, z uporabo gledališča za družbene spremembe – gledališča zatiranih in poudarkom na legislativnem gledališču. Namen uporabljenih pristopov je, da mladi postanemo bolj inovativni, da se družbeno aktiviramo ter preizprašujemo politično v vsakdanjem življenju. Izhajamo iz prepričanja, da gledališče tvorimo vsi in da mora biti dostopno vsakomur, enako pa velja za političnost, ki jo ustvarjamo in oblikujemo vsi – od spodaj navzgor. Vsi smo namreč enakovredno pomembni avtorji pri oblikovanju družbene realnosti.
Projekt Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj se izvaja kot program Pekarne Magdalenske mreže.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Foto: Dino Kusanović

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov