Delavnica »Nenasilna komunikacija in reševanje konfliktov«

V petek, 24. 10. 2014, bo v prostorih MISC INFOPEKA ob 10. uri dopoldne potekala tretja delavnica v sklopu »Cikla izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi«. Na tokratni delavnici se bomo pogovorili o preprečevanju nasilja med mladimi preko reševanja konfliktov in nenasilne komunikacije. Vabljeni mladinski delavci, učitelji, starši in mladi, prost vstop! Prijave sprejemamo do četrtka, 23. 10. 2014, na infopeka@infopeka.org.

O dobrih medčloveških odnosih lahko govorimo le, kadar vsi vključeni spoštujemo človekove pravice, ki so določene s konvencijami in zakoni. Enako pomembno je spoštovanje osebnih mej posameznic in posameznikov, ko nas oseba na njih opozori. Ne smemo pozabiti, da se naše pravice in meje končajo tam, kjer se začnejo pravice in meje drugih. Vsak človek ima pravico živeti varno, brez nasilja. Prav tako ima vsak človek pravico v okviru družbeno sprejemljivih vedenj s pomočjo nenasilne komunikacije in pravnih sredstev ščititi svoje osebne meje in svoje interese.

Nasilje ni nikomur neznano in tuje. Vsi smo ga že kdaj doživeli in vsi smo ga že kdaj povzročili. Za vsako svoje vedenje in tudi za nasilje, ki ga povzročimo, smo odgovorni sami. Nevarno je, če nasilja ne prepoznamo, če ga opravičujemo, minimaliziramo, predvsem pa je nevarno, če se ne odločimo, da bomo spremenili svoje nasilno vedenje. Če nadaljujemo z uporabo nasilja, lahko pričakujemo, da se bo nasilje stopnjevalo in dobivalo nove razsežnosti. Dlje časa trajajoče nasilje nosi posledice za vse udeležene: za žrtev, opazovalke, opazovalce ter povzročitelja ali povzročiteljico.

Na delavnici se bomo pogovarjali o sledečih temah:
– preprečevanje nasilja med mladimi;
– kako lahko mladinski delavci svetujejo mladim, ki se znajdejo v takšni situaciji;
– kakšna je mera odgovornosti mladinskega delavka, ko med mladimi pride do nasilja;
– razlika med nasiljem in konfliktom;
– kdaj se šala ali igra med mladimi razvije v nasilje;
– povezava med nasiljem in sovražnim govorom.

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in širjenjem principov nenasilne komunikacije. Je prva nevladna organizacija, ki je začela s programom svetovalne pomoči osebam, ki povzročajo nasilje. Njihov namen je problem nasilja reševati celostno, ga preprečevati ter lajšati njegove posledice s programi za osebe, ki nasilje doživljajo. Z različnimi preventivnimi in izobraževalnimi dejavnostmi želijo osveščati strokovno in laično javnost o pojavu nasilja. Sodelujejo v Strokovnem svetu za problematiko nasilja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in v številnih drugih skupinah, ki sodelujejo pri izpopolnjevanju obstoječe zakonodaje in ponudbe storitev na področju preprečevanja nasilja.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov