Delavnica »Kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi?«

Vabimo na prvo delavnico v »Ciklu izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi«, ki jo bo izvajalo društvo Ključ in nam bo predstavila, kaj je trgovina z ljudmi, kako hitro odkriti pokazatelje tovrstnih zlorab in kako v takem primeru pravilno ukrepati. Delavnica bo v sredo, 8. 10. 2014, ob 17. uri v prostorih MISC INFOPEKA. Vabljeni mladinski delavci, učitelji, starši in mladi, vstop prost! Prijave sprejemamo do torka, 7. 10. 2014, na infopeka@infopeka.org.

Trgovina z ljudmi je po ocenah strokovnjakov takoj za trgovino z drogami, orožjem in pranjem denarja najdobičkonosnejša dejavnost organiziranega kriminala. Večina ljudi trgovino z ljudmi enači s prostitucijo in tihotapljenjem ljudi. Splošno mnenje je, da je trgovina z ljudmi tudi prodaja otrok in da v našem okolju trgovine z ljudmi ni, vendar je takšno mnenje napačno.

Posledica trgovine z ljudmi je razpolaganje z osebo oziroma ravnanje z osebo kot s predmetom z namenom izkoriščanja katerekoli vrste. To praktično pomeni, da je oseba v lasti nekoga in da ji/mu je odvzeta svoboda. Najpogostejši pojavi so: izkoriščanje za prostitucijo ali druge oblike spolnih zlorab, prisilno delo, suženjstvo, služabništvo, trgovina z organi, s človeškimi tkivi ali s krvjo. V vseh primerih pa gre za grobo kršenje človekovih pravic.

Vsebina delavnice:
Delavnica je namenjena tako mladostnikom kot mladinskim delavcem, učiteljem in staršem.
Na delavnici se bomo seznanili o možnostih preslepitve, zlorabe in prisile v prostituiranje s strani tretje osebe (s strani trgovcev z ljudmi in zvodnikov). Ogledali si bomo kratek film, posnet na podlagi resnične zgodbe, se pogovorili o vlogi staršev, ki prav v tem obdobju, ko otroci odraščajo, izgubijo stik z njimi (kar je lahko ključnega pomena pri odkrivanju zlorab), prav tako pa se bomo dotaknili vloge pedagoškega in strokovnega osebja, ki lahko prvo opazi spremembe v vedenju morebitne žrtve trgovine z ljudmi. Seznanili se bomo tudi s postopki, ki sledijo razkritju in prijavi pristojnim vladnim ustanovam.

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu tako nacionalno in regionalno kot tudi mednarodno. Je najmočnejši slovenski akter na področju preventivnih in kurativnih dejavnosti v boju proti trgovini z ljudmi. Osnovno delo društva je osveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovini z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov