Prostovoljsko delo mladih za mlade 2014/15

Vabljen/-a na usposabljanje za organizirano prostovoljsko delo v MISC INFOPEKA, ki se prične v sredo, 15. 10. 2014, ob 17.00, ter se raziskri z nami kot prostovoljka ali prostovoljec v Prostovoljskem delu mladih za mlade.

Naš spev je strasten, naša moč je živa
in kaos ognja v srcu nam gori,
življenja strast neukrotna, neugasljiva,
ki hoče, da se v sebi izstrasti.

Mi ne poznamo sanj in nepokoja
in razočaranj ne in ne prevar,
ker naša pesem, to je himna boja,
ki siplje v svet razkošje in požar.

Ne vprašamo, kdo si, kaj si, po znanju
ne vprašamo, če veš, zakaj živiš,
si v centru kozmosa, dovolj spoznanju,
da z nami raziskriš se, zagoriš.
(S. Kosovel: Naš spev)

Pridružiš se lahko pri naslednjih področjih prostovoljnega dela:

1. Nudenje brezplačne učne pomoči

Program brezplačne učne pomoči zajema neposredno individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in nudenjem vzpodbude in podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.

2. Travne bilke – Delavnice za spodbujanje solidarnosti in ustvarjalnosti ter usvajanje učnih strategij pri osnovnošolcih

V okviru programa bodo prostovoljci po parih ali v skupinah izvajali delavnice v skupinah osnovnošolcev, kjer bodo z različnimi ustvarjalnimi in socialnimi igrami med otroki spodbujali ustvarjalnost in solidarnost ter krepili sodelovanje. Temu bo sledilo opravljanje domačih nalog in skupinska učna pomoč, ki si jo bodo vrstniki nudili vzajemno.

3. PEKARNA DOBIŠ DAŠ – aktivno preživljanje prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi

Prostovoljci/-ke prevzamejo pripravo, organizacijo in izvedbo programa aktivnega preživljanja prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov… Na tedenskih druženjih se kuha, igra, ustvarja, uri v socialnih veščinah, gleda zanimive filme in veliko pogovarja. Mladi stopajo v dialog, se učijo poslušati in krepijo strpnost.

4. Mladinske delavnice

S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Projekt je namenjen učencem osmih in devetih razredov OŠ. Mladi s programom, ki ga izvajajo usposobljeni prostovoljci/-ke, pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za mlade program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.

V sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

5. Stopinje mesta – sprehodi, predavanja in razmišljanja o Mariboru za mlade

Prostovoljc-ke bodo spoznavali in raziskovali mesto z umetniškimi intervencijami, tematskimi sprehodi, s pripravo predavanj, okroglih miz in delavnic o družabnostnih funkcijah mesta in pomenu javnega prostora. Skozi različne aktivnosti in dejavnosti prostovoljci želijo osmisliti mesto, spodbuditi mlade h kritičnemu opazovanju in razpravljanju o prostoru in času, v katerem živimo.

6. Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso)

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo prostovoljc-ke MISC INFOPEKA nadaljevali s tipom potopisnih predavanj, katerih namen je privabiti širšo publiko in hkrati vzpodbuditi kritično mišljenje na podlagi izkušenj in videnj popotnikov. Potopisi predstavljajo prvi korak v svet rušenja individualnih predsodkov kot tudi družbenih stereotipov, hkrati pa s koristnimi informacijami spodbujajo mobilnost na naslednjem nivoju – ko potovanje dobi pomen in ko z njega prineseš več kot le porjavelo kožo.

7. ZINE

Priprava in organizacija izdajanja redne publikacije z družbeno-angažiranimi in aktivističnimi ter kreativnimi vsebinami s poudarkom na tem, kaj na tem področju delate mladi širom po svetu in Sloveniji. V slogu kultnih zinov.

Program “Prostovoljsko delo mladih za mlade” je namenjen vsem mladim med 14. in 29. letom starosti.

Urnik usposabljanja za organizirano »PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA MLADE« v šolskem letu 2014/2015.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Foto: Dino Kusanović

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov