»Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj!« Usposabljanje po metodi gledališča zatiranih

Vabljen/-a na usposabljanje o gledališču zatiranih »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj«, ki bo potekalo od septembra do decembra, vsak torek, v prostorih MISC INFOPEKA. Prijaviš se lahko na naslov infopeka@infopeka.org.

»Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj!« je program, ki je nastal iz potrebe po aktivaciji in kreativnem ter neposrednem vključevanju mladih v lokalno skupnost in družbo nasploh z uporabo gledališča zatiranih in pravosodnega gledališča. Namen usposabljanja je, da se mladi skozi ustvarjalnost družbeno aktivirajo in preizprašujejo politično v vsakdanjem življenju ter postanejo bolj aktivni posamezniki in posameznice lokalne skupnosti in družbe kot take.

Izhajamo iz prepričanja, da gledališče tvorimo vsi in da mora biti dostopno vsakomur. Enako pa velja tudi za političnost, ki jo na osebni in družbeni ravni oblikujemo vsi, čeprav velikokrat zaradi obstoječih razmerij moči ostajamo neslišani. Vendar pa smo vsi enakovredno pomembni akterji družbenega dogajanja, zato začnimo skupaj soodločati, soustvarjati in sooblikovati svet, v katerem živimo – od spodaj navzgor. Gledališče zatiranih se uporablja v gledališko-aktivistične, pedagoške in izobraževalne namene ter kot orodje za doseganje socialne pravičnosti. Pravosodno gledališče predstavlja obliko demokracije z uporabo različnih tehnik gledališča zatiranih, ki jih kombiniramo z namenom spreminjanja želja državljanov v zakone in aktivno soustvarjanje razmerij moči v družbi.

Časovne in prostorske koordinate
Termin: srečanja bodo potekala ob torkih, od septembra do decembra. Z novo sezono srečanj pričnemo v torek, 16. 9. 2014, ob 17.00.
Lokacija: Prostori MISC INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor.

Za koga?
Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno NE-igralcem, zato predhodne gledališke izkušnje niso potrebne. Namenjeno je mladim od 16. do 29. leta starosti in je za udeležence brezplačno.

Kako se bomo lotili soodločanja, soustvarjanja in sooblikovanja?

Srečanja bodo potekala ob torkih med 16.30 in 19.30 v prostorih MISC INFOPEKA, od septembra do decembra. Spoznavali se bomo z uporabo tehnik gledališča zatiranih (časopisno, slikovno, forumsko gledališče, mavrica želja, estetika gledališča zatiranih, pravosodno gledališče …), brali in diskutirali tekste, ki bodo pomembno ogrodje našega delovanja, pripravili forumsko predstavo, gostovali bomo na različnih lokacijah po šolah, pripravili ključen ukrep, ki ga bomo kot predlog mladih poslali na izbran urad Mestne občine Maribor in še in še.

Prijave in dodatne informacije
Na usposabljanje se prijavi na elektronsko pošto infopeka@infopeka.org, s pripisom »Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj«. Število udeležencev je omejeno.

Usposabljanje vodi Barbara Polajnar, kulturologinja in mentorica gledališča zatiranih. Za več informacij pošlji mail na infopeka@infopeka.org ali pokliči na tel. št. 051 335 329.

Projekt Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj se izvaja kot program Pekarne Magdalenske mreže.
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov