Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj vabi na delavnice

Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj te vabi na dve delavnici, ki bosta potekali v torek, 1. 7. 2014, med 16. in 20. uro in v sredo, 2. 7. 2014, ter v četrtek, 3. 7. 2014, med 13. in 16. uro. Delavnici bosta potekali v prostorih MISC INFOPEKA. Prijave sprejemamo na infopeka@infopeka.org.

Strpnost, predsodki, stereotipi, migracije
Torek, 1. 7. 2014, od 16.00 do 20.00
Delavnica na temo medkulturnega dialoga bo odprla teme predsodkov in stereotipov, razjasnila nekatere izraze s področja migracij in ozavestila pomembnost strpnega sobivanja in medkulturne družbe.
Delavnice so interaktivne narave in omogočajo diskusijo, njihov glavni namen pa je razmišljanje o sodobnih migracijah, njih vzrokih in posledicah.
Metode: skupinsko delo, delo v paru, individualno delo; diskusija, slikovno gledališče …
Delavnico bo izvajala Neja Šmid, ki je na področju migracij aktivna že osmo leto. Zaposlena je na Programu migracije Slovenske filantropije, kjer že več let vodi delavnice s področja migracij, medkulturnega dialoga, strpnosti, tudi prostovoljstva. Aktivna je na področju gledališča (klasično, lutkovno, gledališče zatiranih …) sicer pa aktivistično usmerjena slovenistka in zgodovinarka brez zaključene formalne izobrazbe a z večletnimi izkušnjami.

Od ‘bystanderstva’ do aktivne participacije
Sreda, 2. 7. 2014, in četrtek, 3. 7. 2014, od 13.00 do 16.00
V delavnici se bomo dotaknili izključenosti posameznika iz procesov odločanja in posledično občutka nemoči pri obvladovanju lastnega življenjskega poteka ter pojava množičnega ‘bystanderstva’ – med mladimi in v družbi nasploh. Rdeča nit dejavnosti je ‘opolnomočenje’, proces razvijanja sposobnosti, s katerimi lahko posameznik (ali skupina) razširi svoj vpliv in uporabi lastne moči. Zase, za podporo drugim uporabnikom in/ali za socialno akcijo.
Vključevanje temelji na aktivni participaciji, potrebam udeležencev se približujemo z neposrednim nagovorom in s spodbudami h kritičnemu mišljenju in družbenemu angažmaju.

Delavnico bo vodila Metka Bahlen, ki je mladinska delavka z dolgoletnimi izkušnjami pri delu v projektih aktivne participacije mladih. V zadnjih letih aktivno sodeluje pri promociji in razvoju dela s tehnikami gledališča zatiranih. Kot soustanoviteljica Zavoda Bob za svoje vzame tudi osnovno poslanstvo tega zavoda, ki je dati javni glas tistim, ki ga nimajo ali pa se njihovega glasu ne sliši.

Projekt Soodločaj, soustvarjaj, sooblikuj se izvaja kot program Pekarne Magdalenske mreže.
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov