Usposabljanje za kritično dojemanje družbenih procesov

V petek, 6. 6. 2014, te med 10:00 in 18:00 vabimo na delavnico kritične pismenosti z naslovom: Usposabljanje aktivnih prebivalcev za kritično dojemanje družbenih procesov. Delavnica bo potekala v prostorih MISC INFOPEKA.
S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice in posameznike opolnomočiti v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi.

Udeleženke in udeleženci se bodo na delavnici seznanili s sledečim:

–    kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih …) oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven,
pogosto prikrit način;
–    kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov;
–    zavedati se samoumevnosti, s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;
–    kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike in reševanje problematik v
svojem neposrednem družbenem okolju.

Delavnica vsebuje topel obrok. Prijaviš se lahko do srede, 4. 6. 2014, na infopeka@infopeka.org

Pekarna Magdalenske mreže delavnico izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnost Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov