Informativno-družaben dogodek “Prostovoljsko mesto”

V okviru Festivala prostovoljstva v Mariboru 2014 te v sredo, 21. 5. 2014, med 12. in 17. uro vabimo na Grajski trg in Slovensko ulico, kjer bo potekal tradicionalen informativno-družaben dogodek »Prostovoljsko mesto«.

Osrednji dogodek, ki je organiziran s strani članic mreže “Prostovoljstvo v Mariboru”, bo temeljil na ideji Prostovoljskega mesta, v katerem bo letos prevladovala vrednota solidarnost. Mimoidočim bomo organizacije, članice mreže “Prostovoljstvo v Mariboru” in naši prostovoljci skozi osebne pogovore in s pomočjo tiskanega informacijskega materiala predstavili programe in projekte organizacij, prostovoljske aktivnosti in dosežke ter jih povabili, da se skupaj z nami podajo skozi interaktivne socialne igre in se preizkusijo, ali imajo v sebi tiste kvalitete in značilnosti, ki odlikujejo prostovoljce. Tisti, ki bodo preizkuse uspešno opravili in se tako seznanili z vrednotami, znanjem, delom in pomenom prostovoljstva, bodo dobili žig v popotni list in nato listino meščana Prostovoljskega mesta, ki jim jo bo izročila županja Prostovoljskega mesta. K sodelovanju bomo povabili tudi ulične gledališčnike (Društvo Gledališče Ane Monro – ŠUGLA). V primeru dežja se dogodek prestavi na petek, 23. 5. 2014. Dogodek se odvija v okviru 1. festivala Mladi Maribor.

“Prostovoljsko mesto” bodo soustvarjale naslednje organizacije:

–  HIŠA! društvo za ljudi in prostore (www.ziva-dvorisca.si),
– Materinski dom Maribor (http://csd-mb.si/socialno-varstveni-programi/materinski-dom/),
– Društvo Center za pomoč mladim (http://www.cpm-drustvo.si/),
– Mariborska kolesarska mreža z Mobilnostnim centrom Maribor (http://mkm.kolesarji.org),
– Območno združenje Rdečega križa Maribor (www.rkmb-drustvo.si),
– Zavod MARS (http://mars-mb.si/kdo-smo/),
– Zveza prijateljev mladine Maribor (www.zpm-mb.si),
– Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (http://www.filantropija.org/),
– Greenpeace Slovenija (http://www.greenpeace.org/slovenia/si/),
– Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Pot k okrevanju – skupina za samopomoč Maribor (www.onkologija.org),
– Varstveno delovni center Polž Maribor (http://www.vdcpolz.si/),
– Dnevni center aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor (http://www.prostovoljstvo-mb.si/?p=2750),
– Dijaški dom Lizike Jančar Maribor (www.d-lizjan.mb.edus.si),
– ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje CZDS Podravska regija, Enota ŠENTLENT (www.sent.si),
– Slovensko društvo Hospic, območni odbor Maribor (www.drustvo-hospic.si),
– Društvo študentov invalidov Slovenije (www.dsis-drustvo.si),
– Skupina Odločaj o mestu (http://odlocajomestu.si/),
– Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Varstveno delovni center Sonček Maribor (www.soncek.org),
– Mladinski kulturni center (www.mkc.si),
– Študentski svet Univerze v Mariboru (http://ssum.um.si/),
– Dom Danice Vogrinec Maribor (www.danica-vogrinec.si/),
– Kinološko društvo za reševalne pse – REPS Maribor (www.reps.si),
– Evropski kulturni in tehnološki center Maribor (www.ektc.si).

Aktivnosti na Festivalu prostovoljstva v Mariboru 2014 podpirajo Nigrad, komunalno podjetje d.d., Moga d.o.o., Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Mestna občina Maribor, Urad RS za mladino, Lidl d.o.o. k.d., HIŠA! društvo za ljudi in prostore, Združenje CAAP, AGD Gustaf, Društvo Gledališče Ane Monro.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov