Usposabljanje za vključevanje v postopke odločanja organov lokalne samouprave

V torek, 13. 5. 2014, te med 10:00 in 12:00 vabimo na delavnico o zakonskih možnostih vključevanja v postopke upravljanja Usposabljanje za vključevanje v postopke odločanja organov lokalne samouprave. Delavnica bo potekala v prostorih MISC INFOPEKA.

Ko se prebivalci poskušamo angažirati za izboljšanje stanja v lokalnem okolju, se pogosto spopadamo z nepoznavanjem možnosti vplivanja na organe lokalne samouprave. Pogosto ne vemo, kako se lotiti problemov, ki jih v okolju zaznavamo. Ne poznamo lastnih, v zakonih določenih pravic, kdaj in kako lahko zahtevamo posege v okolje, kdaj lahko odrečemo soglasje, kateri organi se morajo odzivati na naše pozive. Ne vemo, kateri organ lokalne samouprave je v našem lokalnem okolju odgovoren za specifičen problem, pa naj bo to divje odlagališče, razrita cesta, puščajoč vodovod, …

Na delavnici bo udeležencem podrobneje sledeče:
– kaj je politična participacija in kako deluje,
– kaj je država,
– kakšna je vloga civilne družbe,
– kako deluje lokalna samouprava in na kakšen način se lahko občanke in občani vključujemo,
– kakšen je pomen delavskega soupravljanja in samoupravljanja.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 12. 5. 2014, na: infopeka@infopeka.org.
Pekarna Magdalenske mreže delavnico izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti-Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnost Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.
Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov