Poročilo: Sprehod “Slalom po Mariboru”

Na sprehodu, ki smo ga v petek, 28. 3. 2014, organizirali prostovoljci skupine “Stopinje mesta”, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, je bilo 19 udeležencev, od tega 3 na invalidskih vozičkih, predstavnik Sektorja za komunalo in promet Mestne občine Maribor (Denis Kocbek), Nigrada d.d. (Aleš Šimenko), Društva paraplegikov severne Štajerske (Franci Žiberna), Združenja 91 (Drago Koprčina), predstavnica Sveta invalidov (Ana Mandl) in drugi.

Po začrtani poti v smeri jug – sever smo prehodili mesto od MISC INFOPEKA do mestnega parka. Naš namen je bil izpostaviti neustrezno cestno infrastrukturo in ovire, s katerimi se soočajo gibalno ovirane osebe. Izbrali smo problematične strani cest in opozorili na neustreznost klančin, ugreznjene objekte in luknje. Med sprehodom smo na izbranih točkah z udeleženci pokomentirali videno in izmenjali mnenja. Predstavnika Mestne občine Maribor in Nigrada d.d. sta sproti dokumentirala problematične dele in obljubila spremembe, sami pa smo se odločili, da pot znova prehodimo v začetku študijskega leta 2014/2015 in ugotovimo, če je na problematičnih točkah, na katere smo opozorili, prišlo do ustreznih sprememb.

Na sprehodu »Slalom po Mariboru« smo tako opozarjali na arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Pozorni smo bili predvsem na:
– ustrezen naklon klančin (naklon je lahko največ 8%);
– ustrezno urejenost pešpoti in
– luknje na pločnikih.

V petek, 28. 3., smo se ob 15:00 zbrali pred MISC INFOPEKA, Ob železnici 16. Že na samem začetku, torej ob prenovljeni upravni stavbi Kulturnega centra Pekarna, smo naleteli na prvo problematično točko, saj je celotna vozna pot prekrita s peskom, ki se pogreza. Prav tako je tudi klančina, ki vodi do stavbe, iz peska, ki se ugreza, in tako ni varna.

Pločnik ob Magdalenskem parku ni opremljen s klančino, zato je potrebno iti po cesti, ki je luknjasta.
Na poti preko železniške proge, na pločniku ob parku, naletimo na težavo, saj so na levi strani ceste prisotne granitne kocke, ki so ponekod neravne.
Na pločniku, ki vodi mimo kavarne Kavajo, je klančina s prestrmim naklonom. Na desni strani ceste, ob lekarni, je klančina neustrezna. Ko se oseba z invalidskim vozičkom zapelje po klančini na prehod, invalidski voziček zanese na cesto.
Na Trgu revolucije, pri slaščičarni Lastovka, je klančina prestrma. Prav tako je klančina prestrma na desni strani cestišča v smeri proti mostu.
Na desni strani mostu proti centru so zaradi ugreznjenih jaškov na pločniku luknje.
Na Glavnem trgu proti Koroški cesti sta dve klančini, ki sta prestrmi saj je naklon prevelik.
Koroška cesta je neprimerna za gibalno ovirane osebe, saj je preozka in luknjasta. Poštna ulica je nekoliko primernejša. Pločnik, ki vodi mimo UGM in Jazz kluba Satchmo, je preozek, vožnjo oz. hojo pa otežujejo tudi granitne kocke, ki segajo na pločnik. Klančina, ki se nahaja na koncu Orožnove ulice, je primerna, a je kolesarska steza, ki jo morajo včasih uporabljati tudi osebe na vozičkih, neprimerna zaradi neravnega pločnika.
Prehod, ki vodi mimo SNG Maribor, je neprimeren za vožnjo z invalidskim vozičkom, saj je neraven, gibanje pa še dodatno otežujejo ugreznjene granitne kocke. V samem mestnem jedru, natančneje na Gosposki ulici, otežujejo gibanje predvsem granitne kocke.
Na križišču Tyrševe in Gregorčičeve se namesto klančin nahaja asfalt, ki nikakor ne more biti nadomestilo za klančino. Gibanje otežujejo tudi granitne kocke, ki se na določenih mestih posedajo. Celotna Gregorčičeva proti Prvi gimnaziji je posuta z luknjami.
Na avtobusni postaji na Maistrovem trgu poteka klančina vzdolž celotnega pločnika, zato se osebe na invalidskih vozičkih ne morejo peljati po pločniku, ne da bi invalidski voziček zaneslo na cesto. Prav tako se na pločniku nahajajo prometni znaki, ki onemogočajo vožnjo po njem. Na drugi strani prehoda proti parku pri Prvi gimnaziji je klančina del parkirišča in zato neuporabna. Ponekod klančine manjkajo.
Pri Kavarni Plaza so klančine prestrme, saj se prehod nahajajo na poti, ki vodi v garažno hišo. Zaradi naleta, bi bilo potrebno naklon klančine zmanjšati. Na križišču, ki vodi do občinske stavbe, imajo klančine primeren naklon, vendar so nevarne zaradi granitnih kock. Prav tako so v okolici Prve gimnazije pločniki urejeni tako, da je asfalt le dodan in manjka prava klančina.

Poročilo so pripravili prostovoljci MISC INFOPEKA.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov