Delavnica “Eno znanje, ena pot, en cilj”

V okviru cikla »Beremo s teto Roso« te v sodelovanju z Mrežo MaMa vabimo na brezplačno delavnico »Eno znanje, ena pot, en cilj«, ki bo v sredo, 16. 4. 2014, od 10:00 do 14:00, prostorih MISC INFOPEKA.

Delavnica, ki jo izvaja Društvo Humanitas,  je sestavljena iz treh medsebojno povezanih sklopov, v katerih boš lahko raziskoval/-a delovanje mehanizmov, ki omogočajo obstoj globaliziranega ekonomsko-političnega sistema.

Rok prijave je 14. 4. 2014 na infopeka@infopeka.org.

V prvem delu delavnice spregovorimo o (medijski) konstrukciji podob, ki jih povezujemo z državami t.i. Severa in Juga ter naših ponotranjenih stališčih do posameznih držav in družb. Spregovorimo o t.i. blišču in bedi modernosti ter naših pogledih o tem, katere družbe, države oz. celotne dele sveta dojemamo kot bolj ali manj privlačne oz. zaželene. Prav tako analiziramo, zakaj jih dojemamo kot take, kakšne so posledice obstoja tovrstnih vrednostnih lestvic in v čigavem interesu se oblikujejo.

V drugem delu analiziramo načelo tekmovalnosti kot sredstvo vzpostavljanja vrednostnih lestvic ter dolgoročne posledice delovanja družbeno-gospodarskih sistemov, ki temeljijo na tekmovalnosti in jih primerjamo s primerljivimi posledicami sodelovalnih modelov organiziranja.

V zadnjem delu spregovorimo o delovanju šolskega sistema kot ideološkega aparata, ki spodbuja razvoj tekmovalne miselnosti, ki predpostavlja le eno pot doseganja ‘razvitost’ in družbenega ter osebnega blagostanja ter zatira in uničuje obstoj drugih – dolgoročno vzdržnejših načinov bivanja na našem skupnem planetu.

Delavnico izvaja Društvo Humanitas. Pripravljamo jo v sodelovanju z Mrežo MaMa v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij. Namen skupnih akcij projekta Mreže NVO mladinskega dela je predstavitev pomena mladinskega dela in mladinskih organizacij ter organizacij za mlade v družbi in okolju, v katerem delamo, živimo in ustvarjamo. Za mlade in mladinske organizacije tokrat pripravljamo celovito delavnico iz medsebojno povezanih treh sklopov, v katerih udeleženci raziskujejo delovanje mehanizmov, ki omogočajo obstoj globaliziranega ekonomsko-političnega sistema.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov