Podpora študentkam in študentom v boju proti ZVIS-1

Predvidevanje plačljivega študija, ki naj bi se izvajal kot storitev na prostem trgu, se nam zdi nesprejemljivo. Izobraževanje ne bi nikoli smelo biti na trgu! Vpeljava šolnin najprej in najmočneje prizadene socialno deprivilegirane posameznice in posameznike.

Na plačljiv študij se bodo v veliki večini morali namreč vpisovati študentje s slabšimi ocenami, kar vedno bolj postajajo tisti, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij in morajo za preživetje delati, kar ovira oz. podaljšuje njihovo študijsko udejstvovanje in ne tisti mladi, ki odraščajo v ugodnejšem okolju, ki jim omogoča, da se v celoti posvetijo študiju in ne rabijo skrbeti za svoje preživetje ali celo preživetje svoje družine. Prepričani smo, da je mesto študentov na fakultetah in ne za prodajnimi ali točilnimi pulti.

Prav tako šolnine neizbežno nižajo kakovost izobraževanja, vodstva fakultet postajajo manj avtonomna, znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo je razvrednoteno, v izobraževalnih ustanovah se spodbuja tekmovalnost in fleksibilnost.

Zaradi vsega omenjenega ponavljamo, da mora kakovostno izobraževanje (p)ostati javna dobrina, univerzalno dostopna vsem.

V boju!

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna magdalenske mreže Maribor

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov