Poročilo: Udeležili smo se okrogle mize “Kaj aktivno državljanstvo mladih prinaša družbi?”

V sredo, 12. 3. 2014, smo se kot gostje udeležili okrogle mize »Kaj aktivno državljanstvo mladih prinaša družbi?«, ki je potekala v okviru konference EU SI TI, ki so jo organizirali predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta in Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

Gostje okrogle mize smo bili: dr. Bojan Musil, predstojnik Oddelka za psihologijo FF UM, dr. Miro Cerar, Pravna fakulteta UL in Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže. Povezovala jo je dr. Marina Tavčar Krajnc, predstojnica Oddelka za sociologijo FF UM.

Kot uvod v okroglo mizo sta doc. dr. Andrej Kirbiš in Barbara Zagorc predstavila izsledke raziskave Mladina 2013. Sledeči zaključki se nam zdijo še posebej relevantni:
– 29% slovenske mladine ni seznanjene z ideološkimi razlikami med levico in desnico. Delež levo ali desno usmerjene slovenske mladine se v zadnjih letih zmanjšuje, predvsem pa mladina postaja vse bolj sredinsko usmerjena;
– stališča mladih glede delovanja demokracije v Sloveniji so v primerjavi z letom 2010 postala še bolj negativna;
– skoraj polovica mladih meni, da bi morala Slovenija opustiti evro in izstopiti iz Evropske unije,
– mladi najbolj zaupajo institucijam, kot so šola, policija in NVO.

Udeleženci okrogle mize smo izpostavili, da sicer nekonvencionalna politična participacija mladih narašča, a hkrati v Mariboru ni zaznati bistveno povečanega števila mladih, ki bi sodelovali v različnih aktivističnih skupinah ali civilnih iniciativah. Prav tako se le redki pridružujejo gibanjem, kot je Svobodna univerza, Occupy in Študentska Iskra, ki se ukvarjajo tudi z zadevami, ključnimi za študente in prihodnost visokega šolstva. Delno je to posledica neinformiranosti, pesimističnega videnja prihodnosti in strahu pred brezposelnostjo ter posledična osredotočenost izključno v iskanje zaposlitve, delno pa nezaupanja v politične predstavnike, nerazumevanja delovanja politične participacije in tudi ključnih pojmov, kot so demokracija in politično, in pa prevladujoč občutek, da glas mladih ni slišan in da ne morejo vplivati na državne in lokalne institucije.

Predstavnica naše organizacije, Urška Breznik, je izpostavila, da so mladi odtujeni od družbeno-političnih procesov in razumevanja koncepta političnega, se pravi razumevanja, da politika še zdaleč ni stvar politikov, da na to vplivajo multinacionalke, kapital, NVO … in da se povečini tudi ne zavedajo, da so skoraj vse odločitve, ki jih v življenju sprejme nek posameznik, politične (od tega, kje kupuje oblačila, kako se prehranjuje, ali vozi avto ali ne, kako preživlja prosti čas …). Da se politika torej dogaja, premišlja, osmišlja in razvija od »spodaj navzgor«. Če našteto poimenujemo pomanjkanje kompetenc za politično udejstvovanje, lahko razloge iščemo v pomanjkanju vzgoje za družbeno-politično aktivnost tako v šoli, kakor tudi v družinskem okolju, v pritisku kapitalističnega sistema, ki mlade usmerja k fleksibilnosti, tekmovalnosti, spodbuja pridobivanje ozkih kompetenc in veščin, razvrednotenje humanističnega znanja. Delno k temu zagotovo prispeva umanjkanje neposrednega dialoga politikov in političnih struktur (strankarski podmladki, Mestni mladinski sveti …) s svojimi mladimi volivci in volivci nasploh, umanjkanje organov posvetovanj/deliberacije, neupoštevanje grassroot gibanj in predlogov »od spodaj navzgor« ter upadanje aktivistične kulture v slovenski družbi. Vse našteto iz družbeno-političnega življenja že strukturno izključuje mlade, ki so nižje izobraženi, prihajajo iz deprivilegiranih okolij, so iz različnih vzrokov izpadli iz sistema izobraževanja …
Neaktivni mladi pa za prihodnost družbe zagotovo ne pomenijo nič dobrega. Za zaključek okrogle mize je povzela misel političnega aktivista in zgodovinarja Howarda Zinna: »Življenje družbeno-politično angažiranega posameznika je veliko bolj zanimivo, radostno in tovariško, kot življenje nekoga, ki se umakne v zasebnost in potrošniški življenjski slog.«

Avtorica: Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Info: MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org, www.infopeka.org.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov