Poročilo: Novi program Erasmus+

V četrtek, 6. 2. 2014, smo imeli informativno delavnico o novem programu Erasmus+: Mladi v akciji, ki je v okviru regijskih predstavitev potekala tudi v MISC INFOPEKA. Katja Dolenec nam je predstavila novosti in možnosti programa, ki se nanaša na področje mladine.

Cilji prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine so izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnostmi, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialna vključenost in solidarnost, spodbujati večjo kakovost mladinskega dela, dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade. Prvi ključni ukrep so projekti mobilnosti za mlade in mladinske voditelje in delavce (mladinske izmenjave, EVS, seminarji, tečaji, študijski obiski), drugi ukrep so projekti strateških partnerstev z namenom sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Tretji ključni ukrep pa je podpora za reformo predvsem mladinskih politik. Glavni namen EVS so učne izkušnje v mednarodnem okolju, ki prispevajo k razvoju lokalne skupnosti, razvoj novih povezav in partnerstev v celotnem evropskem prostoru. Večji poudarek bo na promociji učnega procesa v okviru EVS in pridobivanju kompetenc, ki omogočajo boljše zaposlitvene možnosti prostovoljcev. Upoštevati je potrebno nove prijavne roke v letu 2014, ki so 17. 3. 2014 za mladinske izmenjave, 30. 4. 2014 za mladinske izmenjave, strateška partnerstva in dialog med mladimi in oblikovalci politik ter 1. 10. 2014, ki prav tako velja za vse tri ukrepe. Novost za prijavitelje je tudi, da lahko preko ene same prijavnice prijaviš več ukrepov. Tudi pri starosti so se nekoliko spremenili pogoji, in sicer se je podaljšala starost za upravičene udeležence do 30 let. Pri mladinskih izmenjavah je lahko največ 20% udeležencev starih tudi med 26 in 30 let. Mladinske izmenjave lahko trajajo največ dve leti. Nekaj sprememb je tudi glede financiranja potnih stroškov, pri katerih se uvajajo pavšalni stroški glede na razdaljo med bivališčem in lokacijo aktivnosti.

Avtor: Tomaž Podbevšek, programski sodelavec MISC INFOPEKA

Info: MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.orgwww.infopeka.org.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov