Veganska večerjica: “Zajček je lepa reč? Žival kot objekt ali subjekt v slovenski folklori”

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 21. 11. 2013, ob 19:00 vabimo v prostore MISC INFOPEKA na Vegansko večerjico. Prisluhnili bomo predavanju z naslovom »Zajček je lepa reč?«: Žival kot objekt ali subjekt v slovenski folklori. Predavala bo Marjetka Golež Kaučič.

Predavanje izhaja iz razmerja človek – žival, kot se nam kaže v slovenski folklori (ljudska pesem, pripoved, šege in obredi), kjer se poskuša redefinirati tradicionalni koncept pogleda na žival (kot neke vrste živalski stroj). S pomočjo ekoloških in filozofskih premis ter spoznanj sodobne kritične animalistike poskuša dokazati, da žival sodi tja, kamor se je že sedaj usidralo človeško bitje. Ob analizi pesmi in pripovedi odkriva raznovrstne podobe in vloge ter percepcijo človeka do živalskega sveta kot resničnega mikrokozmosa ali le kot metaforičnega. Predavanje se premešča od motivno-tematske analize vlog živali v folklori do konkretnega oziroma kulturnega razmerja človeka do živali v njej. Ugotavlja, da je človeški odnos do živali v folklori izrazito antropocentričen z dvema tipoma zgodovinskega pogleda na živali: sinatropski, kjer so živali pojmovane kot škodljive, in antropofilni, kjer so živali pojmovane kot koristne, kar pomeni, da je v njej opaziti večinoma utilitaristično-empatično razmerje med človekom in nečlovekom. Kljub temu pa lahko v posameznih folklornih žanrih že zaznamo etično dimenzijo ob ironizaciji posameznih grozljivih človeških ravnanj do živali.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov