Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon gostuje v Evropski prestolnici mladih

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), ki povezuje nevladna, samonikla prizorišča mladinskega polja bo ponovno obiskala Maribor, ki v letošnjem letu nosi naziv Evropska prestolnica mladih.

V ponedeljek, 21. 10. 2013, vabimo ob 11:00 na Performirano konferenco za pešce za odzivno javnost: “Dragici Marinič zdravja in miru”, ki bo na ozkem pločniku pred stavbo Mestne občine Maribor. Ob 18:00 nadaljujemo v MISC INFOPEKA z Javno tribuna “Romanja skozi evropske smernice in nacionalni program za mladino”, ob 19:30 pa sledi še Projekcija dokumentarnega filma o ameriškem zgodovinarju in družbeno-političnem aktivistu Howardu Zinnu:”You can’t be neutral on a moving train”.

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon gostuje v Evropski prestolnici mladih

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), ki povezuje nevladna, samonikla prizorišča mladinskega polja bo ponovno obiskala Maribor, ki v letošnjem letu nosi naziv Evropska prestolnica mladih.

V skladu z rdečo nitjo leta, bo UPB med drugim predstavil razmišljanja in delovanja tistih akterjev mladinskega polja, ki omogočamo mladim delovanje, ki je dialoško, drzno, inovativno, kreativno in potencialno rušilno za dane strukture in odnose. UPB poskuša mlade vzgajati v duhu transparentnosti in prepoznavanja družbenih odklonov kot so hipokrizija političnih odločevalcev in vseh tistih institucij/posameznikov, ki imajo zaradi svojega statusa moč.

Performirana konferenca za pešce za odzivno javnost: “Dragici Marinič zdravja in miru”

/ ponedeljek, 21. 10. 2013 / 11:00 / Ozki pločnik pred stavbo Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Utemeljitev: ker mariborsko novinarstvo 18. septembra 2013 v Veliko kavarno ni utegnilo (hotelo, moglo) priti in predvsem zato, ker je priznanka Dragica Marinič sopriznancu Marku Brecelju v neposrednem srečanju tistega dne napovedala, da bo vrnila svoje priznanje za mladinsko delo tistim, ki so ji ga podelili , ko ji bo zdravstveno stanje to omogočalo, ponavljamo oziroma prenavljamo performirano konferenco za novinarstvo in odzivno javnost.

Program konference z naslovom “Dragici Marinič zdravja in miru” bo:

1. Marko Brecelj bo zadnjič za obdobje leta dni (in prvič za javnost) povzel svoje razloge za svoje posege v javnosti in za svojo obljubo , ki jo je dal Dragici Marinič 18. septembra v neposrednem mariborskem srečanju.

2. Urška Breznik bo predstavila javno tribuno Ustanove mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), ki bo tega dne potekala v Mariboru.

3. Predstavitev in degustacija ojačane oslovozične konjenice UPB in premierna predstavitev priznanja UPB “Bataljonov krožnik” .

4. Odgovarjanja na vprašanja novinarstva in odzivne javnosti.

Performirano konferenco bo vodil predsednik marionetne Uprave UPB in propagaj Marko Brecelj.

Javna tribuna “Romanja skozi evropske smernice in nacionalni program za mladino”

/ ponedeljek, 21. 10. 2013 / 18:00 / Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor /

“Strategija Evropske komisije »Mladi – vlaganje vanje ter krepitev njihove vloge in položaja“ priznava, da so (1) mladi ena najbolj ranljivih skupin v družbi, zlasti v sedanji gospodarski in finančni krizi, ter (2) da so veliko bogastvo v naši starajoči se družbi.

Nova strategija je medsektorska in si med drugim prizadeva preprečiti socialno izključenost mladih ter reševati problem brezposelnosti.

Smernice in pobude, ki jih zasledimo v drugih dokumentih EU z mladinskega polja stremijo k istim ciljem, prav tako Nacionalni program za mladino.

Toda ali so vseživljensko učenje, spodbujanje tekmovalnosti na trgu dela skozi pridobivanje veščin in kompetenc ter spodbujanje prilagajanja mladih vsem možnim izzivom in k udeležbi na instant izobraževanjih, da si bodo lahko ustvarili uspešno življenje (v kapitalističnem svetu), dvorezen meč? Ali na tak način spodbujamo razmišljanje mladih, da ideal človeka danes ni več povezan z izobraženostjo, ustvarjalnostjo in sposobnostjo samostojnega mišljenja in je vednost pomembna samo, če je koristna in uporabna? Izobrazba, udejstvovanje v prostovoljstvu in na področju kulture pa so smiselni predvsem kot certifikat, ki naj bi večal možnost zaposlitve in dobre plače? V družbenem okolju, kje so mladi priča dekulturaciji in dezintelektualizaciji ni čudno, da vednost in ustvarjanje in s tem sposobnost mišljenja in preizpraševanja kontekstov, zanje nima več smisla.

Kako različni akterji na mladinskem polju razumemo evropske in nacionalne smernice na področju mladinskega delovanja, kako nacionalni mladinski program? Kako jih v posameznih lokalnih okoljih različni akterji mladinskega polja udejanjamo in konec koncev ali med seboj sodelujemo? Se naše predstave skladajo? Kaj mislijo mladi o omenjenih smernicah?

Gostje javne tribune bodo:

– Matjaž Peternelj, C.M.A.K. Cerkno, UPB

– Tine Hafner, Rdeča Ostriga/Zavod O, Škofja Loka, UPB

– Tadeja Dobaj, Zveza prijateljev mladine Maribor

– Jure Gojič, Radio MARŠ

– Martina Rauter, Urad za kulturo in mladino, Mestna občina Maribor

– Urška Breznik, Pekarna-magdalenske mreže, UPB

Projekcija dokumentarnega filma o ameriškem zgodovinarju in družbeno-političnem aktivistu Howardu Zinnu:”You can’t be neutral on a moving train”

/ ponedeljek, 21. 10. 2013 / 19:30 / Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor /

Vljudno vabljen/-a!

Izvedbo javne tribune “Romanja skozi evropske smernice in nacionalni program za mladino” podpira Urad RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov