Dvodnevna delavnica »Spodbujanje ustvarjalnosti in pozitivne komunikacije med mladimi«

Delavnica, ki jo pripravljamo v okviru “Cikla izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi” v torek, 5. 11. 2013, in v torek, 12. 11. 2013, od 15:00 do 20:00 v naših prostorih, zajema delo na sebi v okviru skupinske dinamike, ki bazira na tehnikah dramske – plesne in glasbene terapije.

Delavnica Vesne Likovnik Gorjup je namenjena mladinskim delavcem, vzgojno-izobraževalnim in socialno-varstvenim delavcem, prostovoljcem oziroma osebam, ki se profesionalno srečujete z mladimi.

Rok prijave je 30. 10. 2013 na infopeka@infopeka.org.

Vsebina predavanja:

Namen delavnice je udeležencem posredovati metode in orodja kreativnih praks pri delu z mladimi, ki pri mladih spodbujajo pozitivno samopodobo, spoznavanje lastnih kreativnih zmožnosti in konstruktivno komunikacijo z drugimi.

Cilji:

– spoznavanje in sprejemanje lastnih psiho-fizičnih zmogljivosti, potreb in želja,

– spoznavanje lastnih kreativnih zmožnosti in razvoj le- teh, na osnovi želja in potreb,

– spoznavanje in sprejemanje mladih ljudi, njihovih potreb in želja,

– spoznavanje in sprejmanje drugačnosti,

– zavedanje pomembnosti in spoznavanje medsebojne komunikacije,

– razvoj elementov potrebnih za pozitivno komunikacijo v skupini,

– razvoj stabilitete posameznikov in ugotavljanje ter stabiliziranje dimenzije voditi ali biti voden.

Urnik 5. 11. 2013:

Trajanje Aktivnost
15:00 – 15:30 Uvod v delavnico
15:30 – 16:30 Uglaševanje skupine, spoznavanje in sprejemanje sebe in drugih
16:45 – 18:00 Tehnike sprejemanja, poslušanja in opazovanja
18:15 – 19:30 Kreativne tehnike spoznavnja lastnih zmožnosti in sprejmanje / spoznavnje sposobnosti ostalih članov skupine
19:30 – 20:00 Relaksacijske tehnike in analiza

Urnik 12. 11. 2013:

Trajanje Aktivnost
15:00 – 15:30 Uvod v delavnico
15:30 – 16:30 Uglaševanje skupine, spoznavanje in sprejemanje sebe in drugih
16:45 – 18:00 Tehnike spoznavnja vloge »voditi – biti voden« in spoznavanje lastnih dimenzij
18:15 – 19:30 Planetarna komunikacija – pozitivna komunikacija
19:30 – 20:00 Relaksacijske tehnike in analiza

O izvajalki:

Vesna Likovnik je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in snoezelen terapevtka. Pridobljena ima specialna znanja s področja kreativne terapije (dramsko, plesna terapija), s področja komunikacije in medsebojnih odnosov med ljudmi.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov