Dvodnevni seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«

Že četrto leto vas vabimo na dvodnevni seminar kritične pismenosti, ki bo potekal od petka, 25. 10., do sobote, 26. 10. 2013, od 10:00 do 18:00 v naših prostorih, na katerem se bomo seznanili s konceptom kritične pismenosti in z orodji kritične pismenosti, ki jih lahko uporabljamo pri našem delu z mladimi.

Seminar, ki ga izvajajo Vida Vončina, Polonca Podgoršek in urška Breznik, je namenjen usposabljanju mladinskih delavcev, mentorjev, pedagoških in svetovalnih delavcev ter mladih, ki delate z drugimi mladimi, da poglobite zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil ter spoznate pristope, spodbude in orodja, ki vam bodo omogočili  posredovanje teh veščin mladim v procesu njihovega dela ali pri nadaljnjem izvajanju delavnic s sorodno tematiko v vaših organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

Rok prijave je 22. 10. 2013 na infopeka@infopeka.org.

Vsebina predavanja:

Kritična pismenost je koncept, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov, dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo. Razvijanje le-te mladim omogoča zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil in družbeno-angažiranih akcij s katerimi lahko aktivno in odgovorno sodelujejo v družbi v različnih kontekstih. Koncept in orodja kritične pismenosti pa moramo sprva razviti predvsem tisti, ki imamo priložnost dela z mladimi in dostop do njih.

Cilji:

– razvijanje senzibilnosti udeležencev za kritično branje množice sporočil, ki nereflektirano vplivajo na pojmovanja sveta, in pozornosti do ozadja informacij;

– vpogled v načine, na katere informacije, besedila, mediji na prikrit način formirajo svetove kulture in identitete mladih;

– prepoznavanje in spodbujanje pozornosti do dejstva, da je branje socialna praksa, ki jo tvorijo dogodki in pravila interpretacije, ki se jih naučimo v institucijah kot je šola in cerkev, družina in delovno mesto, ki ta pravila in dogodke tudi oblikujejo;

– posredovanje tako ustreznih pristopov k motiviranju mladih k dejavnemu, angažiranemu in ustvarjalnemu posredovanju svojih vrednot in dojemanja sveta v svojem neposrednem družbenem okolju, kot tudi orodij za uspešno rabo lastnih besedil mladih kot družbenih orodij za tovrstno posredovanje;

– zavedanje, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi.

Urnik 25. 10. 2013:

Trajanje Aktivnost
10:00 – 14:00 Prvi del delavnice
14:00 – 15:00 Kosilo
15:00 – 18:00 Drugi del delavnice

Urnik 26. 10. 2013:

Trajanje Aktivnost
10:00 – 14:00 Prvi del delavnice
14:00 – 15:00 Kosilo
15:00 – 18:00 Drugi del delavnice

O izvajalkah:

Vida Vončina je od oktobra 2007 zaposlena na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot asistentka za pedagogiko in andragogiko, kjer sodeluje pri izvajanju predmetov Didaktika in Pedagogika za študente pedagoških smeri Filozofske fakultete. Leta 2006 je prejela prestižno nagrado avstralske zvezne vlade European Endeavour Award, ki ji je omogočila enoletno raziskovanje na Queensland University of Technology v Brisbaneu pod mentorstvom enega najbolj priznanih profesorjev iz njenega raziskovalnega področja prof. Allanom Lukom. Kot njegova asistentka je bila zaposlena tudi v raziskovalnem projektu Equity in SouthAustralian Curriculum.

Strokovno deluje na več področjih, med drugim je sodelovala kot članica Komisije za pripravo smernic za razvoj področja pismenosti pri pripravi dokumenta Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2005-2007). Od leta 2010 v MISC INFOPEKA, Pekarna-magadlenske mreže vodi seminarje kritične psimenosti.

Urška Breznik je profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana sinologinja. Od leta 2012 je v.d. direktorica Pekarne-magdalenske mreže. Od leta 2010 v MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže vodi delavnice in seminarje kritične pismenosti. Del njenega civilnodružbenega delovanja je tudi predsedovanje organizaciji ”Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic”, ki si s svojim delovanjem prizadeva za pripoznanje inherentne vrednosti nečloveških živali, odpravo speciesizma na vseh področjih družbenega in političnega delovanja. Je tudi članica Iniciative Mestni zbor, samoorganiziranje četrtnih skupnosti.

Polonca Podgoršekje od leta 2008 do 2011 delovala v MISC INFOPEKA kot koordinatorica mladinskih in kulturnih programov, Evropske prostovoljne službe, Eurodeska ter mednarodnih mladinskih in kulturnih projektov. Od leta 2010 v MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže vodi delavnice in seminarje kritične pismenosti. Sodeluje tudi v projektih s področja kulture in je v letu 2010 koordinirala mednarodno konferenco o upravnih modelih neodvisnih kulturnih centrov New Times New Models. Od leta 2012 je sodelavka CAAP-a in kulturna producentka Živih dvorišč.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov