Prostovoljsko delo mladih za mlade v MISC INFOPEKA 2013/2014

Ali želiš reaktivirati svojo ustvarjalnost? Želiš potencirati sebe? Ali želiš spodbujati k spremembam? Pridobiti uporniško kondicijo? Ali si želiš povečati dozo radikalnosti? Želiš kulturne akcije? Ali si lačen/a revolucije? Ali želiš postati bojevnik/ca?

Če si vsaj na eno vprašanje odgovoril/a z da, ja, yes, oui, si, igen, shi, …. se nam pridruži pri prostovoljskem delu mladih za mlade. Uvodni sestanek bo v četrtek, 10. 10. 2013, ob 17:00 v naših prostorih. Vabljen/a!

Izberi svoje področje in postani prostovoljec/ka:

1. Nudenje brezplačne učne pomoči
Program zajema neposredno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s šolskimi težavami, predvsem s težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči, ki zajema nudenje vzpodbude in podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.

2. Travne bilke – Delavnice za spodbujanje solidarnosti in ustvarjalnosti ter usvajanje učnih strategij pri osnovnošolcih
V okviru programa bodo prostovoljci po parih izvajali delavnice v skupinah osnovnošolcev, kjer bodo z različnimi ustvarjalnimi in socialnimi igrami med otroki spodbujali ustvarjalnost in solidarnost ter krepili sodelovanje. Temu bo sledilo opravljanje domačih nalog in skupinska učna pomoč, ki si jo bodo vrstniki nudili vzajemno.

3. PEKARNA DOBIŠ DAŠ – aktivno preživljanje prostega časa z otroci in mladostniki z manj priložnostmi

Priprava, organizacija in izvedba programa aktivnega preživljanja prostega časa (ustvarjalne, družabne, kuharske, športne delavnice in aktivnosti) z otroci in mladostniki z manj priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov…

4. Mladinske delavnice
S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost. Projekt je namenjen mladim v starosti od 13 – 15 let oz. učencem osmih in devetih razredov OŠ. Mladi s programom, ki ga izvajajo usposobljeni prostovoljci/-ke, pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za mlade program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.
V sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

5. Stopinje mesta
Prostovoljci bodo spoznavali in raziskovali mesto z umetniškimi intervencijami, tematskimi sprehodi, s pripravo predavanj, okroglih miz in delavnic o družabnostnih funkcijah mesta in pomenu javnega prostora.

6. PEKARNA POTOPISI
Tudi v letošnjem šolskem letu bodo prostovoljci MISC INFOPEKA nadaljevali s tipom potopisnih predavanj, katerih namen je privabiti širšo publiko in hkrati vzpodbuditi kritično mišljenje na podlagi izkušenj in videnj popotnikov. Potopisi predstavljajo prvi korak v svet rušenja individualnih predsodkov kot tudi družbenih stereotipov, hkrati pa s koristnimi informacijami.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov