Urbaniziraj zase!

V mesecu septembru nadaljujemo v sodelovanju z dijaki Šolskega centra Maribor z izvedbo programa »Urbaniziraj zase!«, medsebojno sodelovanje mladih pri oblikovanju in izdelavi urbane opreme za mlade v Kulturnem centru Pekarna, ki ga izvajamo v okviru programa Evropska prestolnica mladih Maribor 2013.

Naše ugotovitve o izvedbi programa od januarja do konca meseca aprila si lahko prebereš v nadaljevanju.

Z izvajanjem programa »Urbaniziraj zase!« smo nadaljevali tudi v leto 2013 brez prekinitev, vse do konca meseca aprila. Takrat smo bili primorani prekiniti program, zaradi nejasnosti sofinanciranja s strani Mestne občine Maribor. V tem časovnem obdobju smo prišli do različnih ugotovitev.

V okviru programa, ki je sestavljen iz predstavitev posameznih poklicev ter poklicnih srednjih šol in praktičnega dela izdelave urbane opreme za Kulturni center Pekarna (priprava načrtov in izdelava zunanje urbane opreme), so se mladi v minulih mesecih udeležili predavanj, ki so jim ponudila drugačen pogled na deficitarne in tehniške poklice.

Predavanja/predstavitve so se (razen enega o poklicu arhitekta, ki je potekalo pri nas) odvijala na srednjih poklicnih šolah.

Mladi so bili nad predavanji zelo pozitivno presenečeni, saj so se naučili veliko novega in uporabnega. Predavatelji so mladim zelo angažirano predstavili potek izobraževanja za določen poklic, popeljali so jih na ogled delavnic in jim predstavili zanimive izdelke, nagrade, ki so jih prejeli dijaki njihovih šol… in jih s tem še dodatno navdušili. Dogovarjanje z večino predavateljev ni bilo težavno, saj so bili povabljeni predavatelji navdušeni nad samo idejo našega programa in njegovimi aktivnostmi. Na težavo smo naleteli le pri Srednji elektro-računalniški šoli Maribor, saj je šola izkazala manjši interes za sodelovanje zaradi prenatrpanega urnika.

Program zajema tudi praktični del, ki vključuje raziskovanje potreb mladih v Kulturnem centru Pekarna, pripravo ustreznih načrtov urbane opreme in nabavo materiala za izdelavo le-teh na srednji šoli.

V letu 2012 smo bili pozitivno presenečeni nad odzivom mladih na javni natečaj. Prejeli smo nadpovprečno več predlogov urbane opreme (40 predlogov), kot smo jih pričakovali, zato je 5 članska žirija imela v začetku letošnjega leta zelo težko delo. Izmed vseh poslanih predlogov, ki so bili zelo zanimivi in kvalitetni, je na podlagi ocenjevalnega lista izbrala 10 najboljših posredovanih predlogov urbane opreme za KC Pekarna.

V skladu s predvidenimi cilji smo določili, da bomo v okviru projekta izdelali vsaj en element predloga, ki spada med 10 najboljših predlogov urbane opreme KC Pekarne. Odzivnost mladih na to odločitev je bila zelo pozitivna, saj so bili navdušeni nad mislijo, da bodo lahko na ta način prišli v KC Pekarno in uporabljali urbano opremo, ki so jo sami projektirali.

V začetku leta smo bili tudi pozitivno presenečeni glede možnosti sodelovanja s podjetji, saj smo za potrebe nabave ustreznega materiala kontaktirali različna podjetja (Snaga, Dinos, Petrol, Merkur…). Vsako podjetje je bilo pripravljeno sodelovati v programu in pomagati pri nabavi materiala, vendar pa smo, zaradi znižanega sofinanciranja s strani Mestne občine Maribor, sklenili sodelovanje le z nekaterimi podjetji, z ostalimi pa smo ohranili stike in jih povabili k sodelovanju pri izvedbi naših ostalih programih.

Prav tako smo bili primorani zmanjšati število elementov urbane opreme, ki bodo dejansko realizirani in sicer iz 33 na 12, kar je predvsem prizadelo in razjezilo mlade, ki so nam posredovali predloge urbane opreme v okviru javnega natečaja in so pričakovali, da bodo njihove zamisli uresničene in urbana oprema na voljo za uporabo sovrstnikom. Zaradi omenjenega nezadovoljstva mora naša organizacija veliko časa posvetiti potrpežljivi razlagi in pojasnjevanju, kako je prišlo do nastale situacije, in upamo lahko samo, da zaradi tega ne bomo utrpeli slabega slovesa med mladimi.

Z odzivnostjo in aktivno vključenostjo mladih, srednjih šol in podjetij smo zelo zadovoljni. Trenutno je program v mirovanju, saj so dijaki srednje šole, ki bodo izdelovali urbano opremo, na počitnicah.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov