Strukturirani dialog “Samoniklost prizorišč in delovanja v C.M.A.K.-u”

Pekarna-magdalenske mreže, Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) in Cerkljanski mladinski alternativni klub (C.M.A.K. Cerkno) sta v sredo, 19. 6. 2013, v cerkljanskem mladinskem centru izvedla strukturirani dialog z mladimi na temo pomena in potreb samoniklosti prizorišč za mlade in samoniklega delovanja na mladinskem polju ter s tem povezanih različnih oblik mladinskega dela ter socialne vključenosti mladih.

Če je strukturirani dialog inštrument participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike in bi naj njegovi rezultati pomagali pri integraciji mladih v družbo, potem je nujno, da ga poudarjeno razvijamo z upoštevanjem mnenj in delovanja tistih, ki spodbujajo nove načine mladinskega ustvarjanja in sodelovanja in kritično mišljenje mladih v odnosu do danih nacionalnih, evropskih in globalnih družbenih in političnih struktur. Samonikla prizorišča nastanejo na pobudo posameznic/-kov, ki v svojem okolju poiščejo javni prostor za druženje, ustvarjanje in uresničevanje skupnih, nepridobitnih interesov. Ponavadi se te pobudnice in pobudniki sčasoma združijo v društva ali zasebne zavode, vendar je njihovo delovanje v večini egalitarno in nehierarhično. Zavrača interese kapitala in političnih strank ter komercializacije svojega delovanja. Samonikla prizorišča so lahko mladinski klubi ali mladinski centri, predvsem pa so skupnost mladih in tistih, ki delajo z mladimi in za mlade. Samoniklost njihovega delovanja se nadalje kaže v tem, da segajo v javni prostor in širijo področja svojega delovanja ter se ne zapirajo. So programsko avtonomni in se skozi svoje programe upirajo standarizaciji in poneumljanju mladih. Samoniklost delovanja pomeni avtonomijo, sproščeno, neformalno okolje, kjer so mladi ustvarjalni, inovativni, drzni in krepijo svojo sposobnost kritičnega mišljenja ter preizpraševanja danih struktur in kjer se počutijo vključene ne glede na njihovo uspešno ali neuspešno vključevanje v mainstream družbene tokove. Samoniklost razumemo tudi kot odprto skupnost spontanega in samoiniciativnega delovanja in ustvarjanja. Ker so samonikla delovanja, ki se izvajajo predvsem v okviru nevladnih organizacij mladinskega polja, v civilnem dialogu z občinskimi strukturami in državo le redkokdaj slišana in/ali upoštevana in ker ponavadi zastopajo drugačna stališča od krovnih organizacij, se nam zdi pomembno in potrebno začeti strukturirani dialog na lokalni ravni med predstavnicami/-ki samoniklih prizorišč (mladimi in tistimi, ki delajo z mladimi) in delovanja ter lokalnimi odločevalci.

Program srečanja: 14:10-15:00 Prvi del: 1. Kratek teoretični uvod o samoniklih/neodvisnih prizoriščih 2. Predstavitev skvotov in neodvisnih kulturnih centrov iz tujine 3. Predstavitev nekaterih neodvisnih prizorišč v Sloveniji in njihovega delovanja  Drugi del: 4. TrainSquatting (projekcija dokumentarnega filma) 5. Delavnica po skupinah: Kako oblikovati svoje samoniklo/neodvisno mladinsko-kulturno prizorišče in/ali projekt? (vsebine, načini delovanja, načini odločanja, odnos do financerjev, …) 6. Predstavitev in diskusija  Tretji del: 7. Oblikovanje pobud/zahtev občini in državi na temo spodbujanja razvoja samoniklih prizorišč.

Oblikovali smo dva ukrepa, ki ju bo CMAK naslovil na lokalne odločevalce:

1. ustrezni, brezplačni, dolgoročni prostori za mladinski center CMAK v Cerknem

2. priprava lokalnega mladinskega programa v občini Cerkno, ki bi vzpodbujal kontinuiran razvoj kakovostnih mladinskih programov v občini in opolnomočeval mladinske organizacije.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov