Prekarnost in brezplačne prakse-strukturirani dialog z mladimi

V  ponedeljek, 10. 6 2013, te med 14:00 in 18:00 vabimo v prostore MISC INFOPEKA na strukturirani dialog z mladimi z naslovom: Prekarnost in brezplačne prakse.

Pridi, naj se sliši tvoj glas! Rok prijave za sodelovanje je 5. 6. 2013 na infopeka@infopeka.org.

Evropska komisija nam sporoča, da pomemben vidik evropskega državljanstva predstavlja aktivno državljanstvo. Aktivno državljanstvo mladih organizatorji dogodka razumemo tudi kot željo in sposobnost mladih razumeti in se spoprijeti z ovirami, ki jih s seboj prinaša neoliberalna politika, med drugim tudi različne nepravične oblike zaposlovanja mladih, ki so socialno izključujoče.

V okviru strukturiranega dialoga, na katerega vabimo mlade, predstavnike občine, podjetij in ZRSZ bomo spregovorili o oblikah zaposlitev, v katere so danes prisiljeni mladi in ki jih z določenimi ukrepi spodbuja tudi EU.

Prekarnost, ki se nanaša na neenakost dohodkov, začasnost ali negotovost dela, delo brez pogodbe, delo na domu, ilegalno delo ali delo na črno, neplačano delo, priložnostno delo itn., je danes realnost mladih. V takšnih delovnih razmerjih danes proizvaja vse večji del delovne sile, socialne pravice pa so še vedno vezane na klasične oblike zaposlitve. ZRSZ, občinske politike, fakultete in drugi akterji mlade spodbujajo k nabiranju izkušenj, znanj in kompetenc skozi prekarne oblike dela ter spodbujajo in hvalijo mlade, ki so pripravljeni brez plačila opravljati večmesečne prakse v podjetjih. “Fleksibilnost (posameznik se je zmožen prilagoditi vsem razmeram in celo željan opravljati vsa dela, ki se od njega pričakujejo)” in “trženje samega sebe” sta postala del neoliberalne vsakdanjosti, ki ovira razvoj pravične in solidarne družbe. Mladi odraščajo v svetu, kjer je znanje razvrednoteno in omejeno na veščine in kompetence, ki naj vodijo k uspešni karieri v poslovnem svetu. Nekateri mladi na osebni ravni gotovo razumejo položaj v katerem so se znašli, če ne drugače zato, ker težko načrtujejo prihodnost, hkrati pa so se vselej prisiljeni prilagajati vedno novim situacijam, če hočejo nabrati kompetence, za katere se predpostavlja, da jim bodo odprle vrata do zaposlitve, ali če se hočejo obdržati na pridobljenem delovnem mestu, ki je za določen čas, skrajšan čas itd.

Diskusija z mladimi iskalci zaposlitve in drugimi prisotnimi se bo osredotočila na analizo družbenih vzrokov, ki tudi v EU podpirajo prekarno delo, razmislek o družbeni pravičnosti takšnih strukturnih prisil in tudi razmislek o ukrepih, s katerimi bi uvedli pravičneje pogoje dela in življenja nasploh. Na ta način bomo mladim poskušali prikazati primer kakovostne analize družbene in ekonomske stvarnosti, ki jim določa življenje in jim ponuditi v premislek možne alternativne prakse.

Strukturirani dialog pripravlja MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže v sodelovanju z Zofijinimi ljubimci-društvom za razvoj humanistike in Ustanovo nevladja mladinskega polja Pohorski bataljon.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Trg revolucije 9, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov