Sodelovali smo v nacionalnem projektu Mladi o okolju “Zasadimo ideje!”

Sodelovali smo v nacionalnem projektu »Mladi o okolju«, v okviru katerega je Mladinski svet Slovenije med novembrom 2012 in marcem 2013 organiziral 12 lokalnih srečanj po vsej Sloveniji, kjer je skupno sodelovalo več kot 200 mladih. Gre za nacionalni projekt strukturiranega dialoga med mladimi in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za delo z mladimi ter oblikovalci politik.


Na lokalnem srečanju, ki je potekalo 27.2.2013 v INFOPEKI, smo mladi predlagali inovativno razstavo z namenom osveščanja mladih in izvedbo praktičnih delavnic o pomenu vsakodnevne prehrane. Videli smo priložnost v Centru ponovne uporabe kosovnih odpadkov in uresničitev ideje o povračilu kavcije na odpadno embalažo. Naši predlogi so bili s strani predstavnikov lokalne oblasti dobro sprejeti. Suzana Prajnc in Nina Gornik iz Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Irena Bartok, pomočnica direktorja za poslovni sektor, so bile zavzete za razpravo in podprle predlog o sodelovanju glede vzpostavitve Centra ponovne uporabe v Mariboru.

Dvodnevno nacionalno srečanje je potekalo od 4. do 5. 4. 2013 v Mladinskem centru Velenje. Na nacionalnem srečanju smo imeli mladi možnost konstruktivnega sodelovanja v skupini različno mislečih, kritičnega razmišljanja, izražanja lastnih stališč, kreativnosti in samoiniciativnosti. Mladi smo lahko jasno izraziti svoja mnenja in stališča ter odločevalcem predstavili ukrepe za izboljšanje položaja na področju okolja in zdravega življenjskega sloga mladih. Glavni namen projekta je bil spodbujanje razprav in ukrepov v zvezi z okoljem ter s tem ustvariti priložnosti za participacijo mladih.

Nacionalno srečanje je temeljilo na rezultatih lokalnih aktivnosti in sicer tako, da smo izmed nabora predlogov in ukrepov izoblikovali nacionalne ukrepe in jih predstavili odločevalcem oblasti.

V četrtek, 4. 4. 2013, smo spoznali nekaj okoljskih izzivov Mestne občine Velenje, kot je Velenjsko jezero, slovito vrtičkarsko naselje Kinta Kunte in si ogledali Center ponovne uporabe Velenje. Nato smo se razdelili po skupinah pod vodstvom trenerjev in mentorstvom strokovnjakov in raziskali štiri področja, ki se nanašajo na okolje in zdrav življenjski slog mladih: trajnostni viri in energije, javni prostor in infrastruktura, trajnostna raba dobrin, zdrava prehrana in sodobna potrošnja. Ukrepi, ki so bili predstavljeni, so bili promocija slovenskega lesa, spodbujanje gojenja konoplje, sodelovanje mladih pri oblikovanju prostorskih načrtov v občinah, spodbujanje vrtičkarstva in kavcija za povrnitev plastenk ter drugih vrst odpadkov.

Sodeloval sem v skupini s področja sodobne potrošnje in zdrave prehrane, ki je izpostavila potrebo po spodbujanju lokalnega gospodarstva na način, da se preko aneksa k javnim naročilom javnim institucijam omogoči, da kupujejo lokalno pridelane izdelke in spodbujanje vrtičkarstva v mestih. Odločevalci, ki so se nam pridružili v petek, 5.4.2013, so bili mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, dr. Darja Piciga z Direktorata za okolje, Zofija Mazej Kukovič, evropska poslanka, nekateri poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, Aleš Ojstršek kot podsekretar Urada RS za mladino in Jan Škoberne iz kabineta ministra za izobraževanje, znanost in šport, Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, Andreja Katič, direktorica občinske uprave MO Velenje ter Alan Bukovnik, župan Radlje ob Dravi.

www.youtube.com/watch?v=nUmg3cJ9mSw&feature=youtu.be

Tomaž Podbevšek, prostovoljec MISC INFOPEKA

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov