Javna tribuna: “Po EPM 2013 konec mladine?”

V petek, 15. 2. 2013, se je med 11:00 in 12:30 v  INFOPEKI odvila javna tribuna z naslovom »Po EPM Maribor 2013 konec mladine?«.

Kot govorci so se tribune udeležili Aleš Novak (Urad za kulturo in mladino MOM), Martina Rauter (Urad za kulturo in mladino MOM), Sara Sorger (EPM-Maribor 2013), Janez Arh (Center za pomoč mladim) in Urška Breznik (Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže). Tribuno je povezoval Borut Osonkar. Tribuna je bila namenjena pretresu postavke Sofinanciranje mladinskih dejavnosti v okviru predlaganega proračuna, ki je bil obravnavan na seji Mestnega sveta v ponedeljek, 4. 2. 2013. Omenjena postavka, ki je omogočala sofinanciranje razvijanja in izvajanja rednih mladinskih programov (Programi za mladino) je bila znižana na 19.000,00, kar je skoraj za 100.000,00 manj kot leta 2012. Ravno organizacije z rednim, dolgoletnim delovanjem pa so tiste, ki so sooblikovale lokalne mladinske politike in številne aktivnosti za mlade. Nenazadnje je bil tudi certifikat “Mladim prijazna občina” Mestni občini Maribor podeljen na podlagi dolgoletnega razvoja in kakovostnega izvajanja mladinskih programov in aktivnosti mladinskih organizacij in organizacij za mlade, kakor tudi prizadevanj zaposlenih na Uradu za kulturo in mladino MOM.

Na tribuni smo izvedeli, da bo denar za sofinanciranje rednega delovanja in že obstoječih dolgoletnih programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade v letu 2013 zagotovljen iz postavke EPM, kar bo omogočalo tudi krepitev in razvoj mladinskega polja v občini v nadaljnjih letih. Postavka bo višja kot v letu 2012. Znašala naj bi vsaj 150.000,00.

Na tribuno so bili povabljeni tudi aktualni mestni svetniki, podžupan in vodstvo Mestne uprave, torej tisti, ki nosijo odgovornost za sprejet proračun in s tem povezane posledice, vendar se je niso udeležili. Prav tako so bili povabljeni tudi kandidati za župana Mestne občine Maribor, od katerih sta se odzvala dva.

V veliki meri pa so bile zastopane mladinske organizacije, organizacije za mlade in zainteresirani posamezniki, ki so se v razpravo živahno vključevali. Med drugim jih je zanimalo delovanje delovne skupine EPM, kako ekipa EPM pridobiva evropska sredstva, na kakšne načine sodeluje z lokalnimi mladinskimi organizacijami, kako lahko EPM pomaga lokalnim organizacijam pri prijavah na razpise, predvsem na evropske, in kakšne so javne politike v Mestni občini Maribor.

Podana je bila konkretna pobuda organizacij za boljše in bolj transparentno sodelovanje v okviru leta Evropske prestolnice mladih za redna mesečna srečanja, na katerih bomo evalvirali dogodke, ki potekajo v okviru EPM Maribor 2013 in reševali sprotne ovire, s katerimi se organizacije pri izvajanju mladinskih programov srečujejo.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 8, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov