Stopinje mesta: predavanje “Maribor skozi čas v vsakodnevnem življenju”

Vabimo te na predavanje »Maribor skozi čas v vsakodnevnem življenju«, ki bo v četrtek, 17. 1. 2013, ob 17:00 v prostorih MISC INFOPEKA. Program pripravljamo v sklopu projekta Stopinje mesta, ki so del Evropske prestolnice mladih Maribor 2013.

Na prvem predavanju Stopinj mesta bo priznana etnologinja, izr. prof. dr. Maja Godina Golija,  predstavila in analizirala nekatera prelomna dogajanja v mestu od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne (npr. izgradnjo železnice, nastanek prvih večjih industrijskih obratov, izgradnjo prvih delavskih naselij, elektrifikacijo mesta…), ki so poleg političnih sprememb močno zaznamovala razvoj mesta Maribor in način življenja Mariborčanov v preteklosti, pa tudi danes. Spodbudila so priseljevanje okoliškega prebivalstva in tehničnega kadra iz tujih dežel  v mesto, ki se je začelo spreminjati v pomembno industrijsko središče. Ob tem nas bo vodila na nekatere lokacije, ki so po njenem prepričanju, ključne za razumevanje urbanega življenja (promenada, mestni park, tržnica, Gosposka ulica in Partizanska  cesta, Slomškov trg…) ter gospodarske in socialne podobe mesta Maribor.

Spremljaš nas lahko tudi na:https://www.facebook.com/stopinjemesta

V letu 2013 Stopinje mesta napovedujemo:

– 12 tematskih sprehodov po mestu, 9 predavanj/okroglih miz/delavnic, sprehode za mlade popotnike (free walk tour), izdajo vodnika za mlade popotnike po Mariboru.

O programu Stopinje mesta

Stopinje mesta so predvsem namenjene mladim Mariborčanom in popotnikom pa tudi drugim, ki želijo spoznati mesto iz perspektive pločnika in pešca, v čim širšem možnem okviru. Izpostaviti želimo različne vidike mesta, njegove urbane ureditve, zgodovinske zapuščine v povezavi z družbenim kontekstom, ki nudi vpogled v preteklost, sedanjost in prihodnost. Skozi različne aktivnosti in dejavnosti želimo osmisliti mesto, spodbuditi mlade h kritičnemu opazovanju in razpravljanju o prostoru in času, v katerem živimo. S projektom želimo skupaj s strokovnjaki s področja arhitekture, urbanistike, etnologije, antropologije… razkrivati raznovrstnost življenja na ulicah, v parkih, za turiste in tudi za večino domačinov nenavadne mestne kotičke in tako opozoriti na dejstvo, da ima mesto poleg funkcionalne tudi družabnostne funkcije.

Mladim želimo približati mesto Maribor ne zgolj v njegovi funkcionalni vlogi temveč predvsem v njegovi družabnostni vlogi, se pravi predstaviti mesto kot središče shajanj njegovih prebivalcev in njihovih zgodb, umeščenost mesta v zgodovinska obdobja, ki so ga najbolj zaznamovala, spremljanje razvoja mladinske kulture v mestu in nagovarjanje k vodenemu ali samostojnemu raziskovanju prostora. Vzpodbuditi želimo razmišljanje o okolju, v katerem živimo ali se trenutno nahajamo, k refleksiji prostorov, kjer se dnevno gibamo in spoznanju možnosti, ki nam jih ti ponujajo.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov