Travne bilke – Analiza raziskave

V okviru programa Travnih bilkah II bomo v letu 2013 izvajali delavnice oziroma predavanj s področja osebnostne rasti, filma, fotografije in športa. To so področja, ki smo jih določili na podlagi analize raziskave , ki smo opravili v letu 2012.

Delavnice bodo potekale vsak tretji ponedeljek v mesecu, od januarja do junija in od septembra do decembra 2013.

Veselimo se tvoje družbe, prisrčno vabljen/a!

Na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu z mladimi opažamo, da mladi danes premalo berejo in posledično tudi slabše izražajo in komunicirajo svoje misli na papir. Opažamo tudi, da je nastalo kup predsodkov do branja in teh se želimo dotakniti.

Naše mnenje potrjujejo tudi razvojni načrti v osnovnih šolah; nekatere izmed njih so si za letošnje šolsko leto zadale kot prednostno področje vzpodbujanje bralnega razumevanja in funkcionalne pismenosti.

Prav tako osnutek Nacionalnega programa za mladino, ki ga pripravlja Urad RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, znanost in šport opredeljuje kot prioritetna področja: Razvoj bralne pismenosti in Promocija branja in načrten razvoj bralne kulture.

S projektom Travne bilke* želimo otrokom in mladostnikom branje ponovno približati, hkrati pa jim v obliki delavnic ponuditi vsebine, ki jih do zdaj še niso imeli priložnosti spoznati na nevsiljiv in zanimiv način.

Projekt se deli na dva sklopa:

V okviru programa Travne bilke I od decembra 2012 do decembra 2013 izvajamo v OŠ Franceta Prešerna v skupini 12 mladostnikov program skupinske učne pomoči oz. opravljanja šolskih obveznosti in vaje ustvarjalnega pisanja. Enkrat mesečno bomo povabili mladinskega pisatelja, pravljičarja oz. pesnika, ki bo mladim branje in pisanje predstavil s svojega vidika.

V okviru programa Travne bilke II bomo v letu 2013 izvedli 9 delavnic oz. predavanj s področja osebnostne rasti, filma, fotografije in športa. To so področja, ki smo jih določili na podlagi analize raziskave . Delavnice bodo potekale vsak tretji ponedeljek v mesecu, od januarja do junija in od septembra do decembra 2013. Veselimo se tvoje družbe, prisrčno vabljen/a!

*Ime projekta »Travne bilke« delno aludira na pesniško zbirko ameriškega pesnika in esejista Walta Whitmana, zagovornika človekovih svoboščin in pravic, izjemnega opazovalca sveta s filozofskimi in razsvetljenskimi vpogledi v družbeno dogajanje in borca proti socialnim krivicam, ki je kasneje navdihnil številne protivojne in beatniške pesnike ter pisatelje. Delno pa ime projekta aludira tudi na ang. besedo »grassroot«, ki pomeni gibanje določene skupnosti za izboljšanje pogojev življenja in delovanja in ki se upira tradicionalnim strukturam moči.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor, 02 300 68 50, 041 481246, infopeka@infopeka.org, www.infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov