Pričeli smo z izvajanjem Mladinskih delavnic

Trinajst prostovoljk in prostovoljcev MISC INFOPEKA je v mesecu novembru začelo z izvajanjem preventivnega programa Mladinske delavnice na petih mariborskih osnovnih šolah: OŠ France Pešeren, OŠ Bojan Ilich, OŠ Angel Besednjak, OŠ Janko Padežnik in OŠ Martin Konšak.

Delavnice so namenjene širjenju razvojnih in socialnih možnosti za uspešno obvladovanje mladostnikove razvojne krize in preprečevanju socialne izključenosti. Skozi delavnice se poskuša delovati tudi na socialno skupnost v celoti v smeri spreminjanja socialnih stališč, vrednot in stereotipov z namenom prispevanja k oblikovanju takšnih socialnih stališč , ki so v prid promocije zdravja, zdravega načina življenja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, avtonomnosti, pluralnosti, solidarnosti in odgovornosti ter preoblikovanju tistih, ki povzročajo socialne in psihološke stiske, socialne patologije in izključenosti.

Program Mladinske delavnice izvajamo v sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov