Seminar: Preprečevanje medvrstniškega nasilja – Kaj lahko storimo?!

V ovkiru brezplačnega jesenskega Cikla izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi vabimo na seminar Preprečevanje medvrstniškega nasilja – Kaj lahko storimo?!, ki bo v sredo, 14. 11. 2012, ob 10:00, v naših prostorih.

Mladoletniško vrstniško nasilje ne narašča samo pri nas, ampak tudi v Evropi. Spomnimo se neljubih dogodkov v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji … Ali se to lahko zgodi tudi pri nas?! Kako se lahko soočamo in spopadamo z medvrstniškim nasiljem in nasiljem mladih, na ravni šole, lokalne skupnosti, Centrov za socialno delo, družine…? Ali je demonizacija nasilja učinkovita pot preprečevanja le-tega? Kaj je pravzaprav nasilje in ali je samo slabo? Je karkoli dobrega in koristnega v nasilju?! V kolikšni meri naša lastna stališča in prepričanja vplivajo na to, kako se spopadamo s tem, vse bolj prisotnim družbenim problemom?! Ali obstajajo učinkoviti načini preprečevanja nasilja med mladoletniki in nasilja mladoletnikov?!

Vsa ta in druga vprašanja bodo obravnavana na seminarju in s skupnimi močmi bomo poiskali odgovore, ki bodo udeležencem v pomoč pri neposrednem delu z adolescentko populacijo na ravni univerzalne preventive. Na tej ravni pa lahko mladinski delavci lahko marsikaj storijo, ampak kako?

Delavnica je namenjena mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem, osebam, ki se profesionalno srečujete pri svojem delu z mladimi, staršem…

Rok prijave je 9. 11. 2012.

Cilji:
– udeležence opremiti z ustreznimi znanji o karakteristikah populacije mlajših adolescentov (8. in 9. razred OŠ);
– udeležence opremiti z ustreznim orodjem (metodami in tehnikami) za delovanje na mlajše adolescente v smeri preprečevanja širjenja nasilja med njimi;
– spodbujanje razvoja modela varnih šol ter oblikovanje vzorcev in strategij za prispevanje mladinskih delavcev k njihovi izgradnji in ohranjanju.

Urnik:

Trajanje Aktivnost
10:00 – 10:30 Uvodni razgovor
10:30 – 12:30 Delavnica »Kako z jezo?«
12:30 – 12:45 Odmor
12:45 – 14:30 Diskusija »Nasilje v mladostniški vrstniški skupini«
14:30 – 15:00 Odmor
15:00 – 16:30 Predavanje in razgovor »Na kakšen način lahko preprečujemo mladoletniško vrstniško nasilje – Kaj lahko storimo?!«

O predavatelju:
Zoran Maksimović je univerzitetni diplomirani psiholog. Je predsednik Društva za preventivno delo, ki je organizator in izvajalec nacionalnega preventivnega projekta za mlade »Mladinske delavnice«, ki se v našem prostoru kontinuirano izvajajo več kot 20 let.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov