Delavnica: Motivacija in delo z mladimi

V ovkiru brezplačnega jesenskega Cikla izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi vabimo na prvo delavnico Motivacija in delo z mladimi, ki bo v sredo, 17. 10. 2012, ob 10:00, v naših prostorih.

Kako motivirati? Kako vzdrževati motivacijo? Kako spoznavati resnične želje in cilj mladih? Motivacija je proces, v katerem usmerimo svoje delovanje k cilju, k zadovoljitvi potrebe, ki je izzvala motivacijo. Za učenim stavkom se skriva pot do uresničitve naših potreb in želja, do tistega, kar smo si zastavili.

Na delavnici bomo skupaj iskali odgovore na naslednja vprašanja: kaj motivacija je in na kakšne načine smo motivirani, kako mlade motivirati za nekaj, kar jih ne privlači, kako utrditi in okrepiti njihovo motivacijo in voljo za doseganje dolgoročnih ciljev, kako mladim pomagati, da sami izrazijo svoje želje in cilje ter podpreti tiste, ki so družbeno sprejemljivi in koristni.

Delavnica je namenjena mladinskim delavcem, mladinskim voditeljem oziroma osebam, ki se profesionalno srečujete z mladimi.

Rok prijave je 10. 10. 2012 na infopeka@infopeka.org.

Cilji:
– udeleženci poznajo osnovne koncepte povezane z motivacijo;
– udeleženci razumejo povezanost med potrebami posameznika in njegovo motivacijo;
– udeleženci spoznavajo spremembe v motivaciji skozi čas;
– udeleženci izkusijo vpliv preveč podrobnih navodil na motivacijo udeležencev aktivnosti;
– udeleženci razmišljajo o raziskovanju potreb mladih;
– udeleženci izmenjajo izkušnje in znanje o motiviranju mladih.

Urnik:

Trajanje Aktivnost
10:00 – 11:00 Uvod v usposabljanje, dogovor o delu
11:00 – 12:45 Kaj je motivacija? Kako nanjo vplivajo potrebe posameznika? Kako se spreminja skozi čas?
12:45 – 13:15 Odmor
13:15 – 14:45 Kako lahko spodbujamo motivacijo? Kako motiviramo za neprivlačno? Kako raziskujemo potrebe mladih?
14:45 – 15:00 Odmor
15:00 – 16:00 Vprašanja in odgovori, Vrednotenje, Zaključek usposabljanja

O predavatelju:
Sašo Kronegger je socialni pedagog in transakcijski analitik – svetovalec. Kot pogodbeni sodelavec  izvaja izobraževanja za različne naročnike. Teme izobraževanj so predvsem usmerjene v izboljševanje komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim), izobraževanj in usposabljanje različnih deležnikov organizacije, reševanje konfliktov in timsko delo. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi z moderiranjem procesov ter mentorstvom.

Pred sedanjo zaposlitvijo je bil zaposlen na Društvu za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, kjer je kot vodja projektov deloval na področjih: razvoja prostovoljskega dela, razvoja aktivnosti za mlade na območju Metelkove v Ljubljani ter podpore romski skupnosti v občini Krško. Njegovi prejšnji zaposlitvi sta bili še: vodja programov v organizaciji SEECRAN – Akcijski mreži za otrokove pravice ter vzgojitelj v Zavodu za vzgojo in izobraževanje v Logatcu.

Kot aktivni izvajalec usposabljanj deluje od leta 1997, ko je pričel z izvajanje usposabljanj za prostovoljce v projektih socialnega varstva. Teme njegovih izobraževanj so se konkretnega dela prostovoljcev širile na področje podpore prostovoljnemu delu (usposabljanja za mentorje prostovoljnega dela) in komunikacijskih veščin.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov