Sodelujemo v projektu “Nikoli prestari za učenje”

Predstavnica MISC INFOPEKA kot mentorica  sodeluje v projektu Centra za razvoj človeških virov “Nikoli prestari za učenje – Izzivi pri izobraževanju starejših in spodbujanje medgeneracijskega sožitja”.  Program je namenjen strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih in strokovnjakom iz javnih zavodov, nevladnih organizacij in društev, ki se ukvarjajo s starejšo populacijo.

Namen programa je pridobivanje novih teoretičnih in praktičnih znanj za spodbujanje aktivnosti starejših in krepitev njihovih kompetenc za reintegracijo in aktivnejše vključevanje v svet dela in zaposlovanja ter družbo nasploh.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov