Model usposabljanja mladinskih delavcev za mentorje delavnic kritične pismenosti

Na povabilo Mladinskega sveta Slovenije v okviru mladinske mreže ZaVedno mladi bomo v petek, 18. 5. 2012, od 13:30 do 15:00 v okviru Ključne konference mladih v Cankarjevem domu v Ljubljani izvedli delavnico “Model usposabljanja mladinskih delavcev za mentorje delavnic kritične pismenosti”.

Ključna konferenca je zaključna konferenca osmih vsebinskih mladinskih mrež, ki od leta 2009 delujejo na področju mladinskega dela, aktivnega državljanstva, senzibilizacije javnosti za teme mladih, lokalnih mladinskih politik ter struktur, medgeneracijskega sodeloavnja, socilanega kapitala mladih, raziskovalne kulture in medkulturnega dialoga.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov