Poslušali in prevpraševali smo namen okrogle mize “Diploma še ne prinaša zaposlitve?”

V četrtek, 12. 4. 2012, smo se udeležili okrogle mize “Diploma še ne prinaša zaposlitve?”, ki je potekala v Miklošičevi dvorani Univerze v Mariboru v okviru projekta “Brezmejne priložnosti za mlade”, ki ga je priredil karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (OS Maribor) in EURES-om.

Gostje okrogle mize so bili podjetniki, predstavnika UM in predstavnica ZRSZ Maribor. Tekom diskusije so izpostavljali konkurenčnost in tekmovalnost kot vrednoti, ki naj bi jih mladi na svoji poti do ustvarjanja kariere ponotranjili ter hkrati osredinjenost  na zaposlitev, kot končen cilj študijskega procesa tekom katerega naj bi bila vsa študentova zanimanja podrejena področju študija. Ko smo bili k besedi povabljeni tudi poslušalci okrogle mize, je predstavnica naše organizacije izpostavila odsotnost predstavnikov nevladnih organizacij kot potencialnih delodajalcev kot gostov okrogle mize, poudarjanje zaposlovanja diplomantov s tehniških in naravoslovnih smeri in izostanek vsaj omembe zaposlovanja diplomantov humanističnih in družboslovnih smeri ter  neprimernost uporabe terminov kot sta konkurenčnost in tekmovalnost v odnosu do mladih. Namesto tega, je izpostavila sodelavka, bi morali  mladim privzgojiti kritičnost, da bi bili sposobni in željni prevpraševati legitimnost obstoječih družbenih praks, ki so pripeljale do stanja v katerem smo se znašli dandanes.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov