Seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA vabi v sklopu projekta ZAvedno MLADI v sredo, 18. 4. 2012, in v sredo, 25. 4. 2012, med 10:00 in 18:00 v Kulturni center Pekarna na seminar »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«, ki ga bomo izvedli v dveh delih.

Seminar je namenjen usposabljanju mladinskih delavcev, mentorjev, pedagoških in svetovalnih delavcev ter mladih, ki delate z drugimi mladimi, da poglobite zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil ter spoznate pristope, spodbude in orodja, ki vam bodo omogočili  posredovanje teh veščin mladim v procesu njihovega dela ali pri nadaljnjem izvajanju delavnic s sorodno tematiko v vaših organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

Rok prijave je v torek, 10. 4. 2012.

Seminar se bo osredotočal na:

– razvijanje senzibilnosti udeležencev za kritično branje množice sporočil, ki nereflektirano vplivajo na pojmovanja sveta, in pozornosti do ozadja informacij;

– vpogled v načine, na katere informacije, besedila, mediji na prikrit način formirajo svetove kulture in identitete mladih;

– prepoznavanje in spodbujanje pozornosti do dejstva, da je branje socialna praksa, ki jo tvorijo dogodki in pravila interpretacije, ki se jih naučimo v institucijah kot je šola in cerkev, družina in delovno mesto, ki ta pravila in dogodke tudi oblikujejo;

– posredovanje tako ustreznih pristopov k motiviranju mladih k dejavnemu, angažiranemu in ustvarjalnemu posredovanju svojih vrednot in dojemanja sveta v svojem neposrednem družbenem okolju, kot tudi orodij za uspešno rabo lastnih besedil mladih kot družbenih orodij za tovrstno posredovanje;

– in še mnogo mnogo več…

Na drugem delu seminarja se bomo posebej posvečali izvedbi samostojnih delavnic »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« v vaših organizacijah in ustanovah za ciljno publiko mladih.

Izvajalke seminarja so v preteklih dveh letih izvedle delavnice za različne skupine otrok in mladih ter v tem času pridobile ogromno raznovrstnih izkušenj ter poglobljen vpogled v motivacijo mladih, da sooblikujejo okolje, v katerem živijo. Te izkušnje bi želele deliti tudi z vami, zato vas k udeležbi na seminarju prav prisrčno vabimo.

Seminar je edini dogodek namenjen javnosti, ki ga na dan stavke, ki se ji v podporo javnim delavcem pridružujemo tudi mi, izvajamo.

Delavnice in seminarje »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« izvaja Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA v sklopu svojega sodelovanja v projektu ZAvedno MLADI, v obdobju 2009 – 2013, ki je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

Info: MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov