Delavnice “Spodbujanje kritične pismenosti” na Gimnaziji Ptuj

12. 1. in 26. 1. 2012 smo na Gimnaziji Ptuj za dijake, ki so si za maturo izbrali filozofijo, v dveh delih izvedli delavnico “Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij”. Na delavnici smo se tokrat osredotočili na vrednote in način prikazovanja vrednot v različnih medijih.

Raziskovali smo, katere vrednote (in zakaj) so najpomembnejše udeležencem na delavnici, kako jih prikazujejo mediji in ali o vrednotah  družbe, v kateri živimo,  sploh znamo razmišljati s kritično distanco. S pomočjo orodij za razvoj kritične pismenosti smo dekonstruirali nekatere medijske podobe naših vrednot, na dan povlekli predsodke, za katere smo mislili, da jih nimamo, in se soočili s stereotipi, ki se jih nikakor ne moremo otresti.

Delavnice  stremijo k spodbujanju kritične pismenosti med mladimi. Kritična pismenost razkriva znanje kot družbeno konstrukcijo vezano na družbene norme in vrednote, ter omogoča način kritike, ki omogoča razkriti, kako v nekaterih primerih znanje služi specifičnim ekonomskim, političnim in družbenim interesom. Poleg tega, lahko kritična pismenost deluje kot teoretsko orodje, ki pomaga učencem razvijati kritični odnos do lastnega znanja.

Delavnice  »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« izvajamo  v sklopu  sodelovanja v projektu ZAvedno MLADI (www.zavednomladi.si/), v obdobju 2009 – 2013, ki je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih. V projektu Zavedno MLADI sodeluje 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov