Mladinske delavnice

Deset  prostovoljcev/-k MISC INFOPEKA od meseca novembra 2011 izvaja “Mladinske delavnice” za učence/-ke osmih razredov na štirih mariborskih osnovnih šolah: OŠ Bojan Illich Maribor, OŠ Janko Padežnik Maribor, OŠ Tone Čufar Maribor, OŠ Martin Konšak Maribor .

Prostovoljci delavnice izvajajo z navdušenjem in pravijo, da skozi nje dobivajo dragocene izkušnje pri delu z otroki, podoživljajo pa tudi lastna otroštva z vsemi veselji, tegobami in hudomušnostmi.

Delavnice so namenjene širjenju razvojnih in socialnih možnosti za uspešno obvladovanje mladostnikove razvojne krize in preprečevanju socialne izključenosti. Skozi delavnice se poskuša delovati tudi na socialno skupnost v celoti v smeri spreminjanja socialnih stališč, vrednot in stereotipov z namenom prispevanja k oblikovanju takšnih socialnih stališč , ki so v prid promocije zdravja, zdravega načina življenja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti, avtonomnosti, pluralnosti, solidarnosti in odgovornosti ter preoblikovanju tistih, ki povzročajo socialne in psihološke stiske, socialne patologije in izključenosti.

Program Mladinske delavnice izvajamo v sodelovanju z Društvom za preventivno delo.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov