Delavnice za mlade “Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij” na Prvi Gimnaziji Maribor – 2011/12

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA bo v sklopu projekta »Zavedno mladi« v šolskem letu 2011/2012 na Prvi gimnaziji Maribor izvedel 2 delavnici, ki bosta mlade uvedli v budno, kritično in »za rezervo« branje sporočil, ki jih kot mladostniki srečujejo prav vsak dan, hkrati pa samostojno ustvarjati in javnosti posredovati takšna sporočila, ki povedo prav to, kar se jim zdi pomembno sporočiti.

Delavnici sta namenjeni dijakom Prve gimnazije Maribor in potekata v sklopu obveznih izbirnih vsebin »Državljanska kultura«. Program je zasnovan tako, da mladi ob udeležbi pridobijo veščine poglobljenega kritičnega branja informacij in različnih medijskih manipulativnih besedil, ter hkrati osvojijo pristope, spodbude in orodja, ki jim bodo omogočili nadaljnjo uporabo teh veščin.

Prvo delavnico smo izvedli v mesecu oktobru 2011.

Delavnice vodita strokovni sodelavki MISC INFOPEKA Urška Breznik in Polonca Podgoršek.

Delavnice bomo v tem šolskem letu izvajali tudi drugje, tako da se v primeru interesa lahko na nas obrnete v živo, po e-pošti ali telefonu:

MISC INFOPEKA, Trg revolucije 9, T: 02 300 68 50, M: 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Vašega sodelovanja se iskreno veselimo!

SODELOVANJE

Delavnice »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« izvaja Mladinski informacijsko- svetovalni center INFOPEKA v sklopu svojega sodelovanja v projektu ZAvednoMLADI, v obdobju 2009 – 2013, ki je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih. V projektu ZAvednoMLADI sodeluje 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov