Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij v šolskem letu 2011/2012

MISC INFOPEKA bo v sklopu projekta »ZAvedno MLADI« v šolskem letu 2011/2012 ponovno izvedla več delavnic za mlade in  seminar za mladinske delavce na temo »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij«.

DELAVNICE ZA MLADE

Vabimo te na poučno, ustvarjalno in nekoliko hudomušno delavnico, ki ti bo pokazala, kako budno, kritično in »za rezervo« brati sporočila, ki jih srečuješ prav vsak dan, hkrati pa samostojno ustvarjati in javnosti posredovati takšna sporočila, ki povedo prav to, kar se ti zdi pomembno sporočiti. Odloči se dejavno sooblikovati svoj svet, dogajanje v družbi, šoli in doma oziroma povedati, kar povedati znaš, kadarkoli kaj povedati imaš!
Program delavnice je zasnovan tako, da boš ob udeležbi pridobil/a veščine poglobljenega kritičnega branja informacij in različnih medijskih besedil, ter hkrati osvojil/a pristope, spodbude in orodja, ki ti bodo omogočili nadaljno uporabo teh veščin.
Delavnice potekajo v dveh delih in so namenjene skupinam mladih, ki obiskujejo višje razrede osnovne šole, in srednješolcem. Zaželjeno je, da pedagoški ali svetovalni delavci na šolah, zavodih ali drugih ustanovah zberejo skupino mladih (vsaj 10), ki bi se delavnice želeli udeležiti, in nas povabijo, da jo v šolskem letu 2011/2012 izvedemo. Seveda pa zbiramo tudi prijave posameznikov. V primeru, da bi se delavnice želel/a udeležiti, nas pokliči ali nam piši, veseli te bomo.

SEMINAR ZA MLADINSKE DELAVCE

Seminar, ki poteka v dveh delih (2 srečanji) je namenjen usposabljanju mladinskih delavcev, Mentorjev, pedagoških in svetovalnih delavcev ter mladih, ki delajo z drugimi mladimi. Program seminarja je zasnovan tako, da boste ob udeležbi pridobili veščine poglobljenega kritičnega branja informacij in različnih medijskih manipulativnih besedil, ter hkrati osvojili pristope, spodbude in orodja, ki vam bodo omogočili nadaljno uporabo in posredovanje teh veščin mladim v procesu vašega dela ali pri samostojnem izvajanju mladinskih delavnic s sorodno tematiko.

V kolikor želimo mlade spodbuditi, da se močneje zavedajo raznovrstnih vplivov okolja na lasten osebnostni razvoj, na samopodobo, vrednote in cilje ter postanejo v okolju in družbi, kjer živijo, dejavni in odgovorni pri njenem sooblikovanju, da v svojem delovanju težijo k strpnosti, sodelovanju, multikulturnem povezovanju, odprtosti za drugega in socialni pravičnosti, je nujno, da jim pomagamo razvijati prav zmožnost kritičnega branja posredovanih informacij, znanja, prepričanj in vrednot in smo jim v oporo pri oblikovanju in posredovanju njihovih lastnih.

Seminar, ki bo izveden v dveh delih spomladi 2012, bodo vodile strokovne sodelavke MISC INFOPEKA Vida Vončina, Urška Breznik in Polonca Podgoršek, delavnice, ki bodo potekale širom Slovenije, pa tudi v sodelovanju z drugimi partnerji v projektu ZAvedno MLADI.

PRIJAVIŠ se lahko v živo, po e-pošti ali telefonu, tvojega sodelovanja bomo veseli.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Trg revolucije 9, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

SODELOVANJE:
Delavnice in seminarje »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« izvaja Mladinski informacijsko- svetovalni center INFOPEKA v sklopu svojega sodelovanja v projektu ZAvedno MLADI, v obdobju 2009 – 2013, ki je projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih. V projektu Zavedno MLADI sodeluje 15 mladinskih organizacij in 5 srednjih šol.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.”

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov