Pomoč osebam z motnjami hranjenja v šolskem letu 2011/2012

Če misliš, da imaš težave s prehranjevanjem, vabljen/a v  “Skupino za pomoč osebam z motnjami hranjenja”, kjer ti ponujamo strokovno pomoč, razumevanje, podporo in priložnost, da spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a.

Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji, partnerji, sodelavci, profesorji…, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja, in ji želite pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z motnjami hranjenja.

Naslednje srečanje skupine v novem šolskem/študijskem letu bo v četrtek, 26. 1. 2012, ob 17:00 v MISC INFOPEKA, na Trgu revolucije 9. Skupina se bo sestajala do konca junija 2012.

Skupinsko in individualno terapijo izvaja zunanja strokovna sodelavka, Vasja Smole Dubrovnik, prof. def., ped.spec.

Motnje hranjenja so v zadnjem času vse bolj pogost pojav med mladimi. Vzrokov za nastanek tovrstnih motenj je veliko, zato je pristop oziroma obravnava le-teh z integrativno terapijo zelo primeren. Cilj integrativne terapije je doumeti človeka v njegovi čustveni sferi, duhovnih stremljenjih in telesnosti. Po integrativni terapiji lahko človeka dobro dojamemo le z upoštevanjem »časovnega konteksta« (ozadje trenutne življenjske situacije: družina, splošna življenjska situacija, pripadnost sloju, kulturna sredina…) in kontinuuma (dimenzija preteklosti, sedanjosti in prihodnosti). Integrativna terapija obravnava človeka skozi vse faze njegovega življenjskega razpona.

Odvisnosti od hrane so posebne vrste zasvojenosti, pri katerih človek za doseganje omamnega stanja zavesti zlorablja hrano v smislu prenajedanja ali stradanja. Običajno se tovrstne odvisnosti pojavljajo kot anoreksia nervosa, bulimia nervosa ali kot kompulzivno prenajedanje.

Cilji terapevtskega dela temeljijo na osebnostni rasti, razvijanju samopodobe, na oblikovanju identitete in so večplastni:

– prepoznavanje vzrokov za nastanek motenj,

– prepoznavanje lastnih občutkov in učenje izražanja le-teh,

– prepoznavanje družinske dinamike in učenje komunikacije,

– soočanje z lastno odgovornostjo in razvijanje le-te,

– pridobivanje lastne sigurnosti za obvladovanje življenjskih problemov,

– učenje reševanja konfliktnih situacij,

– razvijanje normalnega odnosa do hrane.

Program Psihocialna pomoč mladostnicam z motnjami hranjenja in njihovim svojcem temelji na doživljajskem aktiviranju – iskanju in najdenju smisla odprave motnje, resocializaciji – vzpostavljanju temeljnega zaupanja, ki je najpogosteje močno porušeno, doživljajskem aktiviranju – razvijanju identitete ter osebnosti in na skupinski dinamiki ter delu s starši.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Trg revolucije 9, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org.

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov