Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programa Mladinske delavnice

V torek, 11. 10. 2011, se s prostovoljci MISC INFOPEKA odpravljamo na Ptuj na začetni sedemdnevni seminar za izvajanje preventivnega programa »Mladinske delavnice«.

Uspešno opravljeno usposabljanje je eden izmed pogojev za izvajanje preventivnih delavnic na osnovnih šolah. Iz vabila razbiramo, da je program usposabljanja zelo intenziven in vsebinsko bogat. Poročamo, ko se vrnemo….

Usposabljanje organizira Društvo za preventivno delo.

V letošnjem šolskem/študijskem letu se s prostovoljci vključujemo v izvajanje nacionalnega preventivnega programa “Mladinske delavnice”.

Projekt je namenjen mladim v starosti od 13 – 15 let oz. učencem osmih in devetih razredov OŠ.

S programom Mladinske delavnice pospešujemo razvojne in socializacijske procese pri mladih in preprečujemo njihovo socialno izključenost.

Mladi s programom, ki ga izvajajo usposobljeni prostovoljci/-ke, pridobivajo socialne veščine in razvijajo strategije individualne in skupinske interakcije in komunikacije. S programom pomagamo posamezniku, da oblikuje pozitivno samopodobo ter prispevamo k osebni in socialni integraciji. Za mlade program pomeni motivirajočo dejavnost in možnost za ustvarjalno delovanje in aktivno socialno življenje.

V sodelovanju z Društvo za preventivno delo: www.drustvo-dpd.si/index.php?page=mladinske-delavnice

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov