INFOPEKINA mladinska izmenjava

Pekarna-magdalenske mreže je v letošnjem letu partner v projektu potujoče mladinske izmenjave z naslovom “Feeling the Future of Europe”, ki jo je v program Evropske komisije Mladi v akciji prijavila portugalska organizacija Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (Association for the Development of Local Communities). Izmenjava, bo sprva med 12. in 18. 08. 2011 potekala v Mariboru, nato pa med 24. in 30. 08. 2011 v Guimarãesu.


Vključuje 30 mladih iz obeh mest, izmed katerih je večina mladih z manj priložnostmi. Feeling The Future of Europe zagotavlja obema skupinama ustvarjalno platformo za izražanje njihovega občutenja lokalnih okolij, v katerih živijo, in možnih in potrebnih smeri razvoja Evrope, ki naj bo v prihodnosti takšna, da vključuje priložnosti tudi zanje.
Projekt je namenjen poglobljenemu in kreativnemu učnemu procesu, skozi katerega bodo nagovorjeni tisti mladi, ki težave sodobnih evropskih družb doživljajo najbolj neposredno in boleče, zato je izrednega pomena, da jih prav oni pričnejo reflektirati in razumeti kot del širšega družbenega ustroja, ter o njih na pozitiven in kreativen način  spregovorijo.
Partnerji: Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (Association for the Development of Local Communities), Mladinski dom Maribor, Mladi v akciji, Maribor 2012 – EPK.
Info: infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov