Preventivna delavnica: Reševanja konfliktov

Prostovoljki MISC INFOPEKA sta v sredo, 22. 3. 2011 (1. del), v sodelovanju z zunanjo sodelavko v okviru letošnjega programa Pomoč pri izpeljavi preventivnih delavnic za otroke in dijake, izvedle preventivno delavnico: Reševanje konfliktov v Mladinskem domu Maribor.

Prisotnih je bilo 7 varovancev. Delavnico so pričele s predstavitvijo izvajalke, hospitantk in MISC INFOPEKA, teme delavnice in njenega poteka Sklenili so usten dogovor o spoštljivem vedenju in zaupnosti (vse, kar izvemo na delavnici, ostane na delavnici). Spoznavna vaja je potekala s pomočjo žoge, kjer je vsak povedal svoje ime in kaj mu je bilo všeč v tem tednu. Nadaljevali smo s pogovorom o tem, kaj je konflikt, kako pride do njega itd. (na tak način smo preverili prepričanja udeležencev delavnice glede konflikta). Teorijo so nadgradili z vajo, kjer so udeleženci v parih reševali konfliktne situacije in jih nato predstavili pred celotno skupino. O vsakem primeru so se pogovorili in preverjali, katere rešitve bi bile ustrezne. Ob koncu delavnice so bili udeleženci seznanjeni z možnostjo nadaljevanja oz. nadgradnje tokratne delavnice.

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov