Opolnomočenje mladih prebežnikov

Projekt je namenjen olajševanju integracije mladih prebežnikov (azilantov in migrantov) v novo kulturno okolje in lokalno skupnost ter predvsem njihovemu opolnomočenju z namenom aktivnega vključevanja v okolje, v katerem živijo. Nastal je kot odziv na neposredne potrebe lokalne skupnosti, ki smo jih zaznali v naši organizaciji preko povpraševanja posameznih prebežnikov in različnih  organizacij po brezplačni učni pomoči iz slovenščine in angleščine, po tečajih računalništva,  po spremstvu k zdravnikom in zobozdravnikom, po pomoči pri pridobivanju potrebnih dokumentov za bivanje oziroma za pridobivanje viz, pa tudi kot odziv na potrebe po vzpostavljanju socialnih mrež, ki pripomorejo k boljšemu psihičnemu počutju posameznikov, ki so bili iz različnih razlogov (vojne, politični pregoni, gospodarsko stanje…) prisiljeni zapustiti svoje domovine in posledično svoje primarne socialne mreže. S projektom  jim želimo ponuditi možnost spoznati se z osnovnimi praktičnimi znanji in spretnostmi, s katerimi se bodo lažje znašli v novem okolju in jim bodo olajšali prve korake k normalizaciji življenja. Pomembno vlogo pri načrtovanih dejavnosti pa ima vseskozi tudi druženje, saj želimo vzpostaviti vzdušje zaupanja in sprejetosti. Hkrati puščamo program projekta dovolj odprt tudi za dodatne želje, ki jih bo izrazila sama ‘ciljna publika’ ter za morebitne potrebe, ki se bodo izpostavile tekom leta. Ob delu s prebežniki bomo velik poudarek namenili tudi senzibiliziranju javnosti – tako strokovne (inštitucije in strokovne službe), kot tudi splošne javnosti (lokalna skupnost) z namenom boljšega razumevanja različnosti in razbijanja stigmatizacije, ki je žal še zmeraj močno prisotna, kadar prihajamo v stik s prebežniki, ki prihajajo iz okolij, kjer vladajo različne družbene, verske, moralne in druge norme.

Program, poleg sodelavke MISC INFOPEKA Urške Breznik, izvajata še prostovoljki MISC INFOPEKA Katarina Ogrinc in Tina Rajšter in prostovoljca Evropske prostovoljne službe iz naše organizacije Michał Bobrowski in Olga Bielańska.

Program, ki trenutno poteka:

– učenje slovenščine s poudarkom na konverzaciji in vsakdanji rabi jezika z uporabo metod kot so: igre vlog, socialne igre, metoda mešanih skupin, debata…;

– pomoč pri pisanju življenjepisov, zaposlitvenih prošenj in izpolnjevanju različnih obrazcev;

– filmsko družabni večeri;

– tečaj računalništva (kmalu).

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov