Zaključno srečanje projekta Delo za mlade!

Po 26 lokalnih srečanjih, izvedenih v septembru in oktobru 2010, pripravljalnem nacionalnem srečanju decembra 2010 v Ljubljani,  smo se v torek, 15. 2. 2011, udeležili zaključnega srečanja projekta Delo za mlade! v Ljubljani. Srečanje je organizirala Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije in British councilom.

Namen srečanja je bil prisluhniti izzivom in predlaganim rešitvam na temo zaposljivosti mladih, ki so bili izpostavljeni na lokalnih dogodkih, zasnovati partnerski odnos med mladimi in akterji na mladinskem področju ter nacionalnimi oblastmi s ciljem umeščanja tematike zaposlovanja mladih v lokalna in nacionalno okolje ter poudariti pomen neformalnega izobraževanja in prostovoljstva. Zagotovo so pomemben člen projekta skozi vso obdobje predstavljale vključene mladinske organizacije s svojimi vidnimi aktivnosti, ki so bile odgovor na posamezna lokalna srečanja. Tako so na srečanju tri organizacije predstavile izvedene primere dobrih praks, med njimi tudi naša organizacija. Suzana Petek, programska sodelavka, je predstavila projekt »Promoviraj se!, ki ga v MISC INFOPEKA izvajamo v sodelovanju z Društvom za osebnostno rast Tara.

Zaključno srečanje je bilo razdeljeno v dva dela. V prvem delu je po uvodnih pozdravih, predstavitvah zgodb uspešnih posameznikov in predstavitvi Nefiks-a sledilo delo v treh skupinah, ki so preučevale izzive in rešitve na naslednjih področjih: izobraževanje, zaposlovanje in inovativnost. Vsaka skupina je morala preučiti 5 izpostavljenih primerov, izbrati njim najpomembnejšega, pripraviti inovativne, zanimive predstavitve (v obliki skečev, plesnih točk, stripov…) ter izdelati predloge rešitev.

V drugem popoldanskem delu dogodka so se skupinam pridružili predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, predstavnica ZRSZ in predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, katerim se je predstavilo zaključke ter jih pozvalo v odziv. Vsi predstavniki so izrazili navdušenje nad konkretnimi, izčrpnimi ter realnimi prikazi.  Predstavnica Ministrstva za delo je zagotovila, da bodo na ministrstvu pri snovanju novih aktivnih politik sledili predstavljenim smernicam.  Predstavnica ZRSZ je pohvalila predstavljen program Društva za osebnostno rast Tara in MISC INFOPEKA z naslovom »Promoviraj se!«. Poudarila je, da bi bilo potrebno projekt razširiti po vseh regijah, čemur so se pridružili zbrani. Nadalje se je razvila daljša debata predvsem zaradi sprememb pri vključitvi v javna dela in področja samozaposlovanja mladih. V zaključek je popeljala rdeča nit dogodka, da so spremembe na bolje v rokah mladih. Aktivnih mladih!

MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov