Izobraževalne delavnice za mlade za izboljšanje zaposlitvenih možnosti »PROMOVIRAJ SE!«

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA te v sodelovanju z Društvom za osebnostno rast Tara vabi na brezplačne Izobraževalne delavnice za izboljšanje zaposlitvenih možnosti »Promoviraj se!«.

Vaje, predstavitve, simulacije, nastopi, delavnice, diskusije, zabavne aktivnosti, posebni dogodki… in še najboljše: izdelal/a si boš svojo predstavitveno mapo, sodeloval/a pri snemanju kratkega dokumentarnega filma in se seznanil/a z raznolikostjo kultur.

Peto srečanje, ki ga bo vodila Suzana Petek, predsednica Društva za osebnostno rast Tara, z večletnimi mednarodnimi izkušnjami vodenja skupin, bo v ponedeljek, 7. 3. 2011, od 15:00 do 18:00 v prostorih MISC INFOPEKA. 

Pridruži se nam in izboljšaj svoje konkurenčne možnosti! Dobro-nam-došel-došla!

Program »Promoviraj se!« je nastal v soustvarjanju s partnerskimi organizacijami iz Grčije, Romunije in Estonije. Vsebuje tisto, kar mlado osebo izoblikuje, pripravi na neizprosen trg dela, jo opogumi za pridobivanje novih znanj in postavitev pred kamero. Za nami sta dve vidni izvedbi, ki narekujeta ponovitve. Udeleženci poročajo o povečani samozavesti, boljši pripravljenosti na razgovore za delo, pridobljenih komunikacijskih veščinah, znanju o strateškem načrtovanju in projektnem managementu. Dve udeleženki sta se v času programa zaposlili, potem ko sta spremenili osebno mapo in prevrednotili svoje veščine in kompetence.

Namen delavnic:

– pridobitev znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti,

– izpopolnjevanje znanj in veščin,

– poglobljeno razumevanje veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti,

– spoznavanje zakonitosti trga dela,

– bogatenje komunikacijskih in predstavitvenih sposobnosti,

– povečanje samostojnosti in iznajdljivosti pri pridobivanju želenih informacij,

– osvojitev sistematične postavitve ciljev,

– izboljšana samopodoba udeležencev.

Cilji:

– pridobivanje osnovnih znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti,

– utrjevanje že usvojenega znanja za tiste, ki so že pridobili osnovno znanje,

– nadgradnja znanja,

– pridobivanje funkcionalnih znanj,

– učenje uporabnih sporazumevalnih in predstavitvenih veščin,

– učenje pravilnega obnašanja in načina komuniciranja v poslovnih in formalnih situacijah,

– usposabljanje za samostojno pridobivanje informacij,

– vzpostavitev bolj integrirane samopodobe.

Metode dela:

– frontalna predavanja,

– skupinsko delo in delo v parih,

– individualna obravnava,

– igranje vlog – življenjske situacije,

– izpolnjevanje resničnih in posebej pripravljenih obrazcev in formularjev,

– terensko učenje v resničnih situacijah,

– svetovalni razgovor,

– interaktivne vaje,

– delo na neverbalni komunikaciji.

Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Trg revolucije 9, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov