Naš program v letu 2011


Neformalno izobraževanje Predavanje Ranljiva mladina in stanovanjska problematika Dve delavnici “Ljubezen in spolnost” Delavnica “Politike migracij in položaj migrantov” Delavnica “Preventiva na področju odvisnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga” PROMOVIRAJ SE! za udeležence mednarodne mladinske izmenjave Izobraževalne delavnice za mlade za izboljšanje zaposlitvenih možnosti »PROMOVIRAJ SE!«/drugi cikel v letu 2011 Delavnice za mlade “Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij” na Prvi Gimnaziji Maribor – 2011/12 Udeležili smo se predstavitve delovanja mladinskega polja v Mariboru Mladinske delavnice v šolskem letu 2011/2012 Delavnica Izvajanje in razvijanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade Delavnica »Mladinsko ulično delo« Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programa Mladinske delavnice Slovenščina za prebežnike Mladinska izmenjava zaključena INFOPEKINA mladinska izmenjava SEMINAR »Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij« Preventivna delavnica na srednji šoli: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica na srednji šoli: Diskriminacija Preventivna delavnica na srednji šoli: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica na srednji šoli: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica: Reševanju konfliktov Delavnica: Zmagaj motnjo hranjenja Delavnica: Obvladam stres Pekarnin filmski debatni klub za mlade Preventivna delavnica: Reševanju konfliktov Ponudba za izvedbo preventivnih delavnic v šolskem letu 2010/2011 Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij Izobraževalne delavnice za mlade za izboljšanje zaposlitvenih možnosti »PROMOVIRAJ SE!« Delavnice za mlade “Spodbujanje kritičnega odnosa mladih do informacij” na Prvi Gimnaziji Maribor – 2010/11
Dnevni program After TAXI Transverzala mladinskih organizacij After TAXI Artservisov zastopnik NEFIKS Varna točka EURODESK – evropske informacije Dnevni program MARIBAJK – dnevna izposoja recikliranih koles
Svetovanje Pomoč osebam z motnjami hranjenja v šolskem letu 2011/2012 Zaposlitveno svetovanje Psihosocialna pomoč osebam in svojcem oseb z motnjami hranjenja Individualno svetovanje mladim z učnimi težavami, težavami v komunikaciji in medsebojnih odnosih
Prostovoljsko delo Pekarna DOBIŠ DAŠ, aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa z otroki in mladostniki Predstavili smo organizacijski proces prostovoljstva Študijski obisk Evropske karavane prostovoljstva v Londonu Usposabljanje za mentorje prostovoljskega dela Prostovoljstvu prisluhnili tudi študenti/-tke Prvi del usposabljanja za nami Pričetek usposabljanja za Prostovoljsko delo mladih za mlade v šolskem letu 2011/2012 Usposabljanje prostovoljcev za izvajanje programa Mladinske delavnice Predstavitve prostovoljskega dela Intervizija za mentorje prostovoljskega dela INFOPEKIN jingle na MARŠU Brošura o prostovoljskem delu in ključnih kompetencah Obiskali smo Srednjo gradbeno šolo Maribor Predstavitev prostovoljskega dela Kdaj ste nazadnje kje pustili srce? Jesensko srečanje projekta Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu Prostovoljsko delo mladih za mlade v šolskem letu 2011/2012 Film Dan za spremembe 2011 Prostovoljsko mesto – osrednji dogodek Festivala prostovoljstva v Mariboru 2011 Okrogla miza Položaj prostovoljstva v neoliberalni družbi Usposabljanja za prostovoljke in prostovoljce Prostovoljsko delo in pridobivanje znanja, veščin in spretnosti MISC INFOPEKA na Art kampu 2011 Teoretična delavnica o prostovoljstvu v okviru 13. mednarodnega študentskega festivala (konference) SCIM MISC INFOPEKA na konferenci »Prostovoljstvo na velikih kulturnih dogodkih« Preventivna delavnica na srednji šoli: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica na srednji šoli: Diskriminacija Preventivna delavnica na srednji šoli: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica na srednji šoli: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica: Reševanja konfliktov Preventivna delavnica: Reševanju konfliktov Festival prostovoljstva v Mariboru 2011 MISC INFOPEKA se je pridružila Dnevu za spremembe Preventivna delavnica: Reševanju konfliktov Brezplačna učna pomoč v šolskem letu 2010/2011 EVS – Evropska prostovoljna služba Prostovoljsko delo mladih za mlade v INFOPEKI v šolskem letu 2010/11 “Prostovoljstvo v Mariboru” na srečanju Aktiva ravnateljev srednjih šol Mreža »Prostovoljstvo v Mariboru«
Civilna družba Slovenščina za prebežnike Pričetek projekta Veganska tovarišija Opolnomočenje mladih prebežnikov Zaključno srečanje projekta Delo za mlade! Rdeči noski “Recikliranje za nasmeh”
Kultura

Sorry, no posts matched your criteria.


MISC INFOPEKA 2021 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov