AEBR/ARFE

povezovanje mejnih regij s podobnimi interesi in zagotavljanje pomoči manj razvitim regijam

AEIDL

neprofitna zveza, ki se ukvarja z razvojem in koordinacijo evropskih mrež ter zagotavljanjem informacij in metodoloških orodij lokalnim razvojnim akterjem

Društvo za Združene narode za Slovenijo

širitev ciljev OZN v Sloveniji

Državni zbor RS

spremljanje sej, zakonodaja, mednarodna dejavnost, publikacije, dialog…

Elektronska participacija

spletni portal, namenjen elektronskemu sodelovanju in elektronskemu soodločanju državljank in državljanov o javnih zadevah in politikah

EURADA

neprofitna organizacija, katere namen je spodbujanje regionalnega gospodarskega razvoja prek dialoga služb Evropske komisije

EURODAD

mreža organizacij, ki delujejo na področju nacionalnih gospodarskih in mednarodnih finančnih politik za zmanjševanje revščine in krepitev položaja revnih

Evropski mladinski parlament

njegova vloga je povečanje zavedanja mladih o evropskih tematikah, aktualnih zadevah in demokratičnih procesih…

ID’s

vključevanje družbenih akterjev v proces izgrajevanja Evrope

International Federation of Settlements

zveza organizacij, ki si prizadevajo za krepitev skupnosti v družbi

Ministrstva

seznam ministrstev vlade RS in povezave do njihovih spletnih strani

Predsednik Republike Slovenije

funkcije predsednika, urad predsednika, ustava in zakoni, komisija za odlikovanja, tiskovno središče, aktualno…

Vlada Republike slovenije

portal


MISC INFOPEKA 2020 | Avtorji | Politika uporabe piškotkov